EKZAMENOJ

En la ELTE Origó Nyelvi Centrum (ONYC) oni ekde 2009 povas trapasi ŝtate agnoskitan, unulingvan ekzamenon pri Esperanto.
Nia centro – krom respekti la preskribojn de la akreditigaj reguloj – akorde kun la vidpunktoj de la Asocio de Lingvotestistoj en Eŭropo (ALTE) kaj de la Komuna Eŭropa Referenckadro - ellaboris la ĝeneralan unulingvan ekzamensistemon. Por ĝia ellaborado estis trastuditaj internaciaj ekzamensistemoj kaj kompreneble ni utiligis la plurjardekajn spertojn de nia propra, internacie rekonata dulingva ekzamensistemo.

La unulingva Esperanto-ekzameno trapaseblas je la sekvaj niveloj:

B1 (baza nivelo)

Ŝtate akreditigita lingvoekzameno

B2 (meza nivelo)

Ŝtate akreditigita lingvoekzameno

C1 (supera nivelo)

Ŝtate akreditigita lingvoekzameno

Unulingvajn ekzamenojn pri Esperanto oni povas trapasi ne nur en la budapeŝta centro, sed ankaŭ en aliaj ekzamenlokoj en Hungario.

Unulingvajn ekzamenojn pri Esperanto oni povas trapasi ankaŭ eksterlande. Tiuj ekzamenoj - rilate la postularon, ekzamenprocezon kaj la uzatajn ekzamentaskojn - estas centprocente samaj kaj egalvaloraj al la hungariaj ekzamenoj, sed laŭ la hungara leĝo la ekzamenoj, trapasitaj eksterlande ne ebligas la samajn plifaciligojn kaj avantaĝojn en Hungario, kiujn ebligus la ekzamenoj trapasitaj en hungaraj ekzamencentroj. Krompagoj pro lingvaj konoj kaj plusaj poentoj ĉe la hungaraj universitataj enirekzamenoj riceveblas nur laŭ la ekzamenatestiloj akiritaj en Hungario.

(Foto: Martin Schmitt © Creative Commons - Originalaj: https://www.flickr.com/photos/foobarbaz/6967534104)