Technikai újítás szóbeli nyelvvizsgáinkon

A 2017. szeptemberi vizsgaidőszaktól kezdődően az élő nyelvi, kétnyelvű szóbeli vizsga lebonyolításában technikai változás lesz. A vizsgázók egy témakártyát húznak a vizsga elején, amely négy témát jelöl meg. Ebből a négy témából választ a vizsgáztató tanár kettőt, melyet érintenie kell a beszélgetés során. (Az aktualizált témalista megtalálható honlapunkon, a B1, B2 és C1 vizsgák részletes leírásában.) Ezt a változást az Oktatási hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ elvárásainak megfelelően a szóbeli vizsga standardizálása érdekében vezetjük be. Csupán technikai újdonságról van szó, hiszen a vizsgáztatók eddig is kötelesek voltak a kötetlen beszélgetés során az előre megadott témalistáról legalább két témát választani, és azokat körüljárni. Az újítás bevezetése garantálja, hogy a különböző vizsgahelyeken mindig azonosan történjen a vizsga levezetése.
A szóbeli vizsgavezetés nem változik, továbbra is kötetlen párbeszéd folyik a vizsgáztató és a vizsgázó között. A vizsgáztató irányítja a beszélgetést, és annak alapján tér ki a beszélgetésben a kártyán szereplő négy téma közül kettőre, hogy milyen képet és szituációt választott a vizsgázó. Cél, hogy különböző témák kerüljenek szóba a vizsga során.