B1 (ALAPFOK)

Ez a vizsga a Közös Európai Referenciakeret (KER) B1 referenciaszintjéhez illesztett: azt méri, hogy vizsgázóként képes vagy-e boldogulni a hétköznapi élet alapvető helyzeteiben, tudsz-e a B1 szintnek megfelelő nyelvhasználattal kommunikálni, társadalmi-, kulturális- és munkakapcsolatokat teremteni idegen nyelvi közegben. Az eredményes B1 szintű vizsga megalapozza a továbblépést a B2 szintű (középfokú) vizsga irányába.

SZÓBELI VIZSGA

1. Beszédkészség

A sikeres vizsgázóként képes vagy az adott idegen nyelven a szintnek megfelelő nyelvi eszközök alkalmazásával tájékoztatást adni, beszámolni eseményekről, leírni dolgokat és személyeket, véleményedet megfelelő módon kifejezni és alapvető érdekeidet érvényesíteni.
A beszédkészség vizsgarészben a vizsgáztató rövid, személyes tárgyú beszélgetést folytat veled, majd ezt követően önállóan beszélsz az általad előzetesen kiválasztott, a beszélgetéstől eltérő témájú képről. Utolsó feladatként – egy ugyancsak előzetesen kihúzott – szituációs párbeszédet játszol el az egyik vizsgáztatóval, magyar nyelvű utasítások alapján.
A vizsga során végig kiemelt szerepet kap interakciós készséged. Feladatod, hogy megértsd a célnyelvi standardnál tagoltabb, lassabb beszédtempóval hozzád intézett kérdések, közlések lényegét, és megfelelő módon, spontán reagálj azokra.
Teljesítményedet a következő szempontok alapján értékeljük: kommunikatív érték, szókincs, nyelvhelyesség.

2. Beszédértés

A beszédértés vizsgálata a beszédkészség vizsgarésztől függetlenül, nyelvi laboratóriumban (vagy megfelelően behangosított helyiségben) történik, magyar nyelvű feladatlap segítségével. Két, egyenként kb. egy-másfél perces szöveget hallgatsz meg, mindkettőt háromszor. Az első szöveg egy normál beszédtempójú párbeszéd vagy interjúrészlet, a második pedig egy (esetleg több) rövid, összefüggő, célnyelvi forrású, szerkesztett szöveg. A vizsgarész időtartama összesen kb. 15 perc.
A feladat értékelési útmutatója alapján a kérdésekhez tartozó minden helyes információért pont(ok) jár(nak). A feladat megoldásával maximálisan 20 pont szerezhető.

B1 szóbeli

Mért nyelvi készség

Feladattípus

Időtartam

Pontszám

Teljesítési
minimum

Feladat

Vizsgarész

Beszédkészség

Irányított beszélgetés

Kb.
3-4 perc

Kb.
10 perc

40* pont

16 pont

Önálló témakifejtés
(választható kép alapján)

Kb.
3-4 perc

Szituációs párbeszéd

Kb.
3-4 perc

Beszédértés

Beszédértés 1+2.
(hangfelvétel alapján)

egyenként kb.
1-1,5 perc

Kb.
15 perc

20 pont

8 pont

Szóbeli összesen:

60 pont

Az eredményes szóbeli vizsga minimum pontszáma
(a készségenként előírt teljesítési minimumok elérése esetén):

36 pont (60%)

* A beszédkészség vizsgarész részletes értékelése:

Értékelési szempont

Feladat

Összesített
pontszám

Irányított
beszélgetés

Önálló témakifejtés
(kép alapján)

Szituációs
párbeszéd

Beszédkészség

Kommunikatív érték

10 pont

5 pont

5 pont

20 pont

Szókincs

10 pont

10 pont

Nyelvhelyesség

10 pont

10 pont

A beszédkészség vizsgarész pontszáma összesen:

40 pont

A 2017 SZEPTEMBERÉTŐL AKTUÁLIS SZÓBELI TÉMALISTÁÉRT KATTINTS IDE

TÉMA

MIRŐL ESHET SZÓ?

Találkozás

bemutatkozás, üdvözlés, búcsú

Család

személyi adataid, családod

Lakóhely

címed, lakásodnak és környezetének rövid bemutatása

Munka

foglalkozásod, munkád, munkaköröd

Tanulás

az iskola, tantárgyak, tanárok bemutatása, nyelvtanulás

Utazás városi tömegközlekedési eszközökön

villamoson, autóbuszon, metrón; jegyváltás, jegykezelés, járművek indulása, érkezése, útvonala

Utazás taxival

taxirendelés, cím közlése, fizetés

Utazás autóval

parkolás, benzinvásárlás, autójavítás

Utazás vonaton, repülőgépen, távolsági buszon

állomás, pályaudvar, jegyváltás, indulás, útvonal, érkezés, jegykezelés

Külföldi utazás

utazási iroda, útlevél- és vámvizsgálat, pénzváltás

Posta

levél- és pénzfeladás

Telefon

telefonbeszélgetés, mobiltelefon

Szálloda

fizetővendég-szolgálat, szállásrendelés, megérkezés, adatlap kitöltése, szolgáltatások igénybevétele, távozás

Étterem

asztalfoglalás, rendelés, fontosabb ételek-italok, fizetés

Vendégség

vendégek fogadása, bemutatás, kínálás, vendégségben udvarias viselkedés

Bevásárlás

vásárlás áruházban, üzletekben, a legfontosabb élelmiszerek, öltözködési és háztartási cikkek nevei

Mozi, színház

műsor, jegyrendelés, jegyváltás

Orvosnál

közérzet, gyakoribb betegségek

Sport

milyen sportág érdekel, milyen sportot űzöl

Idő, időjárás

napi időjárás, évszakok

ÍRÁSBELI VIZSGA

A vizsga feladatainak megoldásához egy- vagy kétnyelvű nyomtatott szótár használható. A rendelkezésre álló 60 percet tetszés szerint oszthatod be.

1. Olvasáskészség

Vizsgázóként B1 szinten meg kell értened egyszerűbb közérdekű szövegek (pl. közlekedési, utazási, vásárlási információk, ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók, stb.), egyéb tényközlő szövegek (ismertetők, használati utasítások, hirdetések), rövid, informatív sajtócikkek, valamint hivatalos vagy magánlevelek főbb információit. Ezek olyan konkrét, hétköznapi témákhoz kapcsolódnak, amelyekkel a célnyelvi országba való utazás vagy ott tartózkodás alatt találkozhatsz.
Egy idegen nyelvű, 1200-1500 leütés hosszú szövegre vonatkozó magyar nyelvű kérdéseinek magyar nyelvű való megválaszolásával bizonyítod szövegértési készségedet. A feladat megoldásával maximálisan 20 pont szerezhető.

2. Íráskészség

A második feladategységben először magyar nyelvű utasítások alapján egy rövid, 8-10 soros idegen nyelvű levelet (üdvözlőkártyát, képeslapot, e-mailt, üzenetet) kell megfogalmaznod. Írásban kell idegen nyelven, az adott utasításoknak megfelelően tájékoztatást adnod, beszámolni eseményekről, leírni dolgokat és személyeket, véleményedet megfogalmazni.
A feladatra összesen 20 pontot szerezhetsz.

3. Közvetítés

Az harmadik feladat megoldása során egy szerkesztett idegen nyelvi szöveg információtartalmát kell megértened, és a feladatmegoldáshoz szükséges tudnivalókat tartalmilag pontosan és érthetően kell közvetítened írásban egy, az idegen nyelvet nem ismerő személy számára. A feladat megoldási kulcsa alapján minden helyesen közvetített információért pont(ok) jár(nak). Ebben a vizsgarészben – 20 nyerspont felezésével – maximálisan 10 pont szerezhető.

B1 ÍRÁSBELI

Mért nyelvi készség

Feladattípus

Időtartam

Pontszám

Teljesítési minimum

Olvasáskészség

Olvasáskészség

60 perc
(tetszés szerint osztható be)

20 pont

8 pont

Íráskészség

Íráskészség

20 pont

8 pont

Közvetítés

Közvetítés

10 pont

4 pont

Írásbeli összesen:

50 pont

Az eredményes írásbeli vizsga küszöb pontszáma
(a készségenként előírt teljesítési minimumok elérése esetén):

30 pont (60%)

Mintafeladatokért kattints ide!

KOMPLEX ÉRTÉKELÉS

2016 novemberétől bevezetjük újfajta komplex értékelési rendszerünket. Ennek lényege, hogy amennyiben az írásbeli és a szóbeli nyelvvizsgán is eléred a készségenként szükséges 40%-ot, akkor a gyengébben sikerült fél vizsgádat kompenzálhatod egy erősebb másik féllel, ha a szóbelin és írásbelin mutatott teljesítményed átlaga eléri a 60%-ot. Részletek IDE kattintva olvashatók.