B2 (KÖZÉPFOK)

Ez a vizsga a Közös Európai Referenciakeret (KER) B2 Referenciaszintjéhez illeszkedik: azt méri, hogy vizsgázóként képes vagy-e gondolataidat, érzéseidet, véleményedet világosan, kellő részletességgel és folyamatossággal kifejezni, tudsz-e társadalmi, kulturális és munkakapcsolatokat teremteni és fenntartani idegen nyelvi közegben. Az eredményes középfokú vizsga teremti meg az alapot a felsőfokú (C1) vizsga irányába való továbblépésre.

SZÓBELI VIZSGA

1. Beszédkészség

Sikeres vizsgázóként képes vagy az idegen nyelven szinte folyamatos társalgást folytatni általános és személyes témákról. Tudsz tájékoztatást adni, beszámolni személyes és közérdekű eseményekről. Ki tudod fejezni véleményedet általános témákkal kapcsolatban, és képes vagy érvényesíteni érdekeidet a megfelelő nyelvi eszközök alkalmazásával.
A beszédkészség vizsgarészben a vizsgáztatóval először általános tárgyú beszélgetést folytatsz, ezt követően önállóan beszélsz az előzetesen kiválasztott, a beszélgetésétől eltérő témájú képről. Elmondod, mit látsz a képen, majd megfogalmazod a képpel kapcsolatos benyomásodat, véleményedet, érzéseidet, személyes élményeidet, esetleg reagálsz a vizsgáztató kérdéseire. Utolsó feladatként – egy ugyancsak előzetesen kihúzott – szituációs párbeszédet játszol el az egyik vizsgáztatóval, magyar nyelvű utasítások alapján.
Szóbeli teljesítményedet a következő szempontok alapján értékeljük: kommunikatív érték, szókincs, nyelvhelyesség.

2. Beszédértés

A beszédértés vizsgálata a beszédkészség vizsgarésztől függetlenül, nyelvi laboratóriumban (vagy megfelelően behangosított helyiségben) történik, magyar nyelvű feladatlap segítségével.
Három alkalommal hallgatsz meg egy kettő - kettő és fél perces normál beszédtempójú, autentikus forrásból származó, szerkesztett szöveget. A vizsgarész időtartama kb. 20 perc. A feladatlap kérdéseihez tartozó minden helyes információért a feladat értékelési útmutatója alapján pont(ok) jár(nak).

B2 SZÓBELI

Mért nyelvi készség

Feladattípus

Időtartam

Pontszám

Teljesítési
minimum

Feladat

Vizsgarész

Beszédkészség

Irányított beszélgetés

Kb.
5-6 perc

Kb.
15 perc

50* pont

20 pont

Önálló témakifejtés (választható kép alapján)

Kb.
4-5 perc

Szituációs párbeszéd

Kb.
4-5 perc

Beszédértés

Beszédértés
(hangfelvétel alapján)

kb.
2-2, perc

Kb.
20 perc

20 pont

8 pont

Szóbeli összesen:

70 pont

Az eredményes szóbeli vizsga minimum pontszáma
(a készségenként előírt teljesítési minimumok elérése esetén):

42 pont (60%)

* A beszédkészség vizsgarész részletes értékelése:

Értékelési szempont

Feladat

Összesített
pontszám

Irányított
beszélgetés

Önálló témakifejtés
(kép alapján)

Szituációs
párbeszéd

Beszédkészség

Kommunikatív érték

10 pont

5 pont

10 pont

25 pont

Szókincs

5 pont

5 pont

5 pont

15 pont

Nyelvhelyesség

10 pont

10 pont

A beszédkészség vizsgarész pontszáma összesen:

50 pont

A 2017 SZEPTEMBERÉTŐL AKTUÁLIS SZÓBELI TÉMALISTÁÉRT KATTINTS IDE

TÉMAKÖR

MIRŐL ESHET SZÓ?

1. Én és a családom

bemutatkozás
személyes információk
a család, barátok, rokonok bemutatása,
saját munkád és családtagjaid foglalkozásaezzel kapcsolatos tervek, elképzelések
harmadik személy külső megjelenésének, belső tulajdonságainak, szokásainak leírása
családi ünnepek, családi tradíciók

2. Az otthon és a szűkebb környezet

a ház vagy lakás leírása
a környék és a környezet leírása
a város vagy település, illetve kerület bemutatása, ahol laksz
otthonteremtés, lakáshelyzet; az ideális lakóhely
a lakásfenntartás kérdései (költségek)
diákszálló, albérlet: házirend, lehetőségek és tiltások
generációk együttélése
munkák a házban és a ház körül

3. A munka világa, napi tevékenység

szokásos napi tevékenységeid otthon és a munkahelyeden
munkahely, munkakör, további tervek
pályaválasztás
népszerű foglalkozások, kereseti lehetőségek
munkahelyi körülmények: előmenetel, munkával kapcsolatos problémák
munkahelyszerzés, munkanélküliség, szociális problémák

4. A tanulás világa

a tanulással kapcsolatos napi tevékenységeid
iskoláddal, a tantárgyakkal, tanárokkal kapcsolatos információk
iskolai hagyományok, iskolai élmények
szervezett és önálló tanulás, egész életen át tartó tanulás
iskolatípusok, vizsgák, értékelés, osztályzás

5. Kapcsolatok más emberekkel: magánélet és közélet

barátok, ismerősök, iskola- és munkatársak
öltözködés, divat
társasági élet, összejövetelek, levelezés
civil szervezetek
közbiztonság

6. Szabadidő, szórakozás, kultúra

a szabadidő eltöltése, szórakozási lehetőségek
egyéni érdeklődésed, hobbid
színház, mozi, opera, koncert
tévé (műsorfajták), újság, rádió
olvasás: könyvtár, olvasmányok, kedvenc könyved

7. Egészség, egészségmegőrzés, sport

testi és lelki egészség, egészséges életmód
testápolás
betegség megelőzése, a betegség kezelése, betegápolás
orvosnál
gyógyszerek, gyógymódok
dohányzás, alkohol-és drogfogyasztás
sport: sportolási lehetőségek, sportágak
tömegsport és versenysport

8. Vásárlás és szolgáltatások

vásárlás, különösen élelmiszer, ruha és háztartási cikkek vásárlása
vásárlási lehetőségek és tapasztalatok
árak, fizetési módok
különböző üzlettípusok
vásárlási szokások, ajándékozás
hirdetések, reklám
szolgáltatások: posta, telefon, bank, internet, rendőrség, autójavítás, fodrász, tisztító, stb.; a szolgáltatások leírása, ezzel kapcsolatos tapasztalataid

9. Utazás

utazási irodai szolgáltatások
utazási formák: üzleti út, tanulmányi út és ösztöndíj, turistaút, egyéni és szervezett utazás
utazás autóval, vonattal, hajóval és repülővel, ezek használata üzleti út és nyaralás során
szálláslehetőségek, kemping
utazási élmények
a külföldi tartózkodással kapcsolatos tudnivalók

10. Étkezés

étkezési szokások
étterem és más vendéglátóhelyek
egészséges étkezés
egy-két étel elkészítése
otthoni vendéglátás, meghívás
a magyar konyha jellegzetességei

11. Közlekedés

helyi és távolsági közlekedés leírása (megközelítési lehetőségek)
közlekedési eszközök (tömegközlekedés, autó, kerékpár, egyéb)
autótartás
jogosítvány megszerzése
közlekedési szabályok, közlekedési morál (autóvezetők és gyalogosok, járműveken utazók, motorosok, kerékpárosok)
közlekedési gondok, közlekedésfejlesztés
közlekedésbiztonság

12. Kommunikáció

az idegen nyelvek szerepe és fontossága
nyelvtanulási módszerek és lehetőségek
a számítógép szerepe a mindennapokban
internet, közösségi oldalak
tömegtájékoztatás és véleményformálás (tévé, rádió, sajtó)
a kapcsolattartás egyéb eszközei (telefon, e-mail)

13. Tágabb környezetünk, a természet világa

természeti környezetünk (növények, állatok)
a környezetünket fenyegető veszélyek
mindennapi környezetvédelem (a környezet tisztasága, szelektív hulladékgyűjtés, energiatakarékosság, újrahasznosítás)
időjárás: az évszakokra jellemző időjárás, aktuális időjárás

14. Magyarország*

Magyarország természeti értékei
tájak, egy-egy város leírása, turisztikai nevezetességek
a főváros és/vagy szülővárosa legfontosabb nevezetességei
hagyományos és nemzeti ünnepek,
szokások
nemzetiségek Magyarországon, magyar nemzetiségek más országokban
kulturális értékeink

15. A célnyelv országa(i) és az EU

a célnyelvi ország(ok) főbb jellemzői (fekvés, nagyság, főváros, pénznem, államforma)
a legismertebb földrajzi értékek (éghajlat, tájak, városok) és turisztikai nevezetességek
ismertebb ünnepek, szokások
a mindennapok kultúrája (étkezés, közlekedés, a társas érintkezés formái)
kulturális értékek

* A témához szükséges műveltségi-tájékozottsági elvárások nem haladják meg azt a szintet, amelyet a középiskolában tanult ismeretek és némi újságolvasás biztosít. A vizsga egyébként nem az általános műveltséget akarja felmérni, de figyelembe kell vennünk, hogy a hozzánk látogató külföldiek egy sor olyan kérdést tesznek fel, amelyek Magyarországgal kapcsolatosak, és ezekre is kell tudnunk válaszolni.

ÍRÁSBELI VIZSGA

A vizsga feladatainak megoldásához egy- vagy kétnyelvű nyomtatott szótár használható. A rendelkezésre álló 150 percet tetszés szerint oszthatod be.

1. Olvasáskészség


Egy idegen nyelvű, kb. 3000-3200 leütés terjedelmű sajtócikk tartalmára vonatkozó magyar nyelvű kérdésekre kell magyarul válaszolnod. A kérdések vonatkozhatnak a szöveg egészére, hosszabb szövegrészekre, szövegrészek összefüggéseire, de konkrét részletekre is. Előfordulhatnak olyan kérdések is, amelyek megválaszolásához a szöveg egészének áttekintése és megértése után a szöveg több részéből kell összegyűjteni az információkat.
Ebben a feladatban azt bizonyítod, hogy képes vagy nagyfokú önállósággal olvasni egy napjaink problémáival foglalkozó konkrét vagy elvontabb témájú, autentikus, célnyelvi sajtócikket. Ki tudod szűrni és meg tudod érteni egy cikk lényeges információit, továbbá azoknak egy-egy fontos részletét. A kérdésekhez tartozó minden helyes információért pont(ok) jár(nak) a feladat javítókulcsa alapján. A feladat maximális pontszáma 25 pont.

2. Íráskészség


Két különböző téma közül választhatsz, és a megadott szempontok alapján egy kb. 17-20 sornyi összefüggő szöveget kell létrehoznod.
Sikeres vizsgázóként képes vagy közlési szándékaidat megvalósítani írásban a célnyelven: általános, hétköznapi témákban részletes tájékoztatást tudsz adni, képes vagy beszámolni eseményekről, képes vagy saját vagy mások véleményét megfelelő módon közvetíteni és a szövegalkotáshoz szükséges nyelvi eszközöket helyesen használni. A megoldás értékelése négy szempont figyelembevételével történik: tartalom, kommunikatív hatás, kifejezésmód és nyelvhelyesség. Megoldásodat minden egyes szempont alapján 0-tól 5-ig terjedő skálán értékeljük. A feladatban tehát maximum 20 pont érhető el.

3. Közvetítés idegen nyelvről magyarra

A feladat egy autentikus idegen nyelvű szöveg (legtöbbször sajtócikk) magyar nyelvre való lefordításából áll. A szövegek általános témákat érintenek, az általános műveltségi szintet még tudományosnak tetsző téma esetén sem haladják meg.
A feladat megoldása során bizonyíthatod, hogy képes vagy globálisan és fontos részleteiben is megérteni a szöveget, továbbá képes vagy azt tartalmilag pontosan és szöveghűen visszaadni úgy, hogy az a magyar olvasó számára érthető és különösebb erőfeszítés nélkül követhető legyen.
A feladat maximális pontszáma 20 pont.

B2 ÍRÁSBELI

Mért nyelvi készség

Feladattípus

Időtartam

Pontszám

Teljesítési
minimum

Olvasáskészség

Olvasáskészség

150 perc
(szótár
használható)

25 pont

10 pont

Íráskészség

Íráskészség

20 pont

8 pont

Közvetítés

Közvetítés

20 pont

8 pont

Írásbeli összesen:

65 pont

Az eredményes írásbeli vizsga küszöbpontszáma
(a készségenként előírt teljesítési minimumok elérése esetén):

39 pont (60%)

Mintafeladatokért kattints ide!

KOMPLEX ÉRTÉKELÉS

2016 novemberétől bevezetjük újfajta komplex értékelési rendszerünket. Ennek lényege, hogy amennyiben az írásbeli és a szóbeli nyelvvizsgán is eléred a készségenként szükséges 40%-ot, akkor a gyengébben sikerült fél vizsgádat kompenzálhatod egy erősebb másik féllel, ha a szóbelin és írásbelin mutatott teljesítményed átlaga eléri a 60%-ot. Részletek IDE kattintva olvashatók.