Vizsgajelentkezés

2016 novemberében változik az Origó nyelvvizsgarendszer

Mi változik?

Röviden: 2016 novemberétől (élő nyelvek esetében) az írásbelin két feladattal mérjük az olvasáskészséget és az íráskészséget, a szóbelin pedig a beszédértést.

Milyen feladatokból áll majd egy-egy vizsgarész?

B1 (alapfok) szóbeli

Itt semmiféle változásra nem kell számítani, marad minden a régiben, hiszen a B1 szóbeliken eddig is két feladatot kellett megoldani a beszédértés vizsgarészen.

B1 (alapfok) írásbeli

Mért készség Feladattípus Összes időtartam Maximális pontszám Összpontszám Teljesítési minimum (40%)
Olvasáskészség Olvasáskészség 1.
Magyar nyelvű nyitott kérdések
90 perc 15 pont 20 pont 8 pont
ÚJ FELADAT
Olvasáskészség 2.

Szöveg kiegészítése megadott elemek visszahelyezésével
5 pont

Íráskészség

Íráskészség 1.
Rövid levél/e-mail írása magyar nyelvű irányítási szempontok alapján
15 pont 20 pont 8 pont
ÚJ FELADAT
Íráskészség 2.

Üzenet/rövid vélemény/értékelés/internetes hozzászólás közlése magyar nyelvű stimulus alapján
5 pont
Közvetítés Közvetítés (idegen nyelvről magyarra)
Rövid idegen nyelvű szöveg információtartalmának közvetítése adott kommunikációs helyzetben
10 pont 10 pont 4 pont
Írásbeli összesen:
50 pont, megfelelés (60%): 30 ponttól

B2 (középfok) szóbeli

Mért készség Feladattípus Időtartam Összes időtartam Maximális pontszám Összpontszám Teljesítési minimum (40%)
Beszédkészség Irányított beszélgetés 5-6 perc Kb. 15 perc 50 pont 50 pont 20 pont
Önálló témakifejtés (kép alapján) 4-5 perc
Szituációs párbeszéd 4-5 perc
Beszédértés Beszédértés 1.
Összefüggő szöveg/párbeszéd/interjú, magyar nyelvű nyitott kérdésekkel
Kb. 2,5 perc Kb. 25 perc 20 pont 25 pont 10 pont
ÚJ FELADAT
Beszédértés 2.

Összefüggő szöveg/párbeszéd/interjú (az első feladattól eltérő szövegfajta)
Lehetséges feladattípusok: hozzárendelés, információ transzfer, rövid válasz magyar nyelvű táblázat kitöltésével vagy táblázat nélkül, információ transzfer magyar nyelvű mondatok kiegészítésével
Kb. 1-1,5 perc 5 pont
Szóbeli összesen: 75 pont,
megfelelés (60%): 45 ponttól

B2 (középfok) írásbeli

Mért készség Feladattípus Összes időtartam Maximális pontszám Összpontszám Teljesítési minimum (40%)
Olvasáskészség Olvasáskészség 1.
Magyar nyelvű nyitott kérdések
180 perc 20 pont 30 pont 12 pont
ÚJ FELADAT
Olvasáskészség 2.

Szöveg kiegészítése megadott elemek visszahelyezésével
10 pont
Íráskészség Íráskészség 1.
Levél írása meghatározott kommunikációs helyzetben, két téma közül választható magyar nyelvű irányítási szempontok alapján
20 pont 30 pont 12 pont
ÚJ FELADAT
Íráskészség 2.

Vélemény kifejtése, hozzászólás internetes fórumon, vagy blogbejegyzés célnyelven megadott stimulus alapján
10 pont
Közvetítés Közvetítés (idegen nyelvről magyarra) 30/2 = 15 pont 15 pont 6 pont
Írásbeli összesen: 75 pont, megfelelés (60%): 45 ponttól

C1 (felsőfok) szóbeli

Mért készség Feladattípus Időtartam Összes időtartam Maximális pontszám Összpontszám Teljesítési minimum (40%)
Beszédkészség Irányított beszélgetés Kb. 7 perc Kb. 20 perc 60 pont 60 pont 24 pont
Önálló témakifejtés (kép alapján) Kb. 5 perc
Szituációs párbeszéd Kb. 6 perc
Beszédértés Beszédértés 1.
Összefüggő szöveg/párbeszéd/interjú, magyar nyelvű nyitott kérdésekkel
2,5-3 perc Kb. 30 perc 20 pont 25 pont 10 pont
ÚJ FELADAT
Beszédértés 2.

(Az első feladatétól eltéső szövegfajta)
Lehetséges feladattípusok: hozzárendelés, információ transzfer, rövid válasz magyar nyelvű táblázat kitöltésével vagy táblázat nélkül
1,5-2 perc 5 pont
Szóbeli összesen: 85 pont, megfelelés (60%):
51 ponttól

C1 (felsőfok) írásbeli

Mért készség Feladattípus Összes időtartam Maximális pontszám Összpontszám Teljesítési minimum (40%)
Olvasáskészség Olvasáskészség 1.
Magyar nyelvű nyitott kérdések
240 perc 20 pont 30 pont 12 pont
ÚJ FELADAT
Olvasáskészség 2.

Szöveg kiegészítése megadott elemek visszahelyezésével
10 pont
Íráskészség Íráskészség 1.
Levél írása meghatározott kommunikációs helyzetben, két téma közül választható magyar nyelvű irányítási szempontok alapján
20 pont 30 pont 12 pont
ÚJ FELADAT
Íráskészség 2.

Szövegértelmezés, vélemény kifejtése, blogbejegyzés, olvasói levél célnyelven megadott stimulus alapján
10 pont
Közvetítés Közvetítés 1. (magyarról idegen nyelvre)
Szöveg összefoglalása magyar nyelvű irányítási szempontok segítségével
15 pont 30 pont 12 pont
Közvetítés 2. (idegen nyelvről magyarra) 30/2 = 15 pont
Írásbeli összesen: 90 pont, megfelelés (60%): 54 ponttól

Mintafeladatok

Folyamatosan töltjük fel azokat a mintafeladatokat, amelyek konkrét példákon keresztül mutatják be, mire számíthattok novembertől.

KOMPLEX ÉRTÉKELÉS

2016 novemberétől bevezetjük újfajta komplex értékelési rendszerünket. Ennek lényege, hogy amennyiben az írásbeli és a szóbeli nyelvvizsgán is eléred a készségenként szükséges 40%-ot, akkor a gyengébben sikerült fél vizsgádat kompenzálhatod egy erősebb másik féllel, ha a szóbelin és írásbelin mutatott teljesítményed átlaga eléri a 60%-ot. Részletek IDE kattintva olvashatók.