Vizsgajelentkezés

2016 óta egyszerűbben tehetsz sikeres komplex nyelvvizsgát!

Röviden:

A komplex értékelés lényege az, hogy amennyiben az írásbeli és a szóbeli nyelvvizsgán is eléred a készségenként szükséges 40%-ot, akkor a gyengébben sikerült fél vizsgádat kompenzálhatod egy erősebb másik féllel, ha a szóbelin és írásbelin mutatott teljesítményed átlaga eléri a 60%-ot.

Milyen készségeket mérünk?

Ebben nincs változás, de érdemes újra leírni, melyek azok a készségek, amelyeken ezentúl is el kell érni a legalább 40%-os teljesítési minimumot.

A nyelvvizsga az alábbi készségeket méri:

a) olvasáskészség, b) beszédértés, c) íráskészség, d) beszédkészség e) közvetítési készség

A nyelvvizsga egynyelvű, ha az a)-d) pontokban foglalt készségeket méri, és kétnyelvű, ha az a)- e) pontokban foglalt készségeket méri.

A Vizsgaközpont az Origó általános nyelvvizsga keretében magyar mint idegen nyelvből egynyelvű nyelvvizsgát szervez, minden más nyelvből csak kétnyelvű nyelvvizsgát szervez.

A Vizsgaközpont az LforS szaknyelvi angol nyelvvizsga keretében csak egynyelvű nyelvvizsgát szervez.

Mit jelent ez?

Azt jelenti, hogy egy gyengébb (de legalább készségenként 40%-osra teljesített) szóbelit kijavíthatsz egy erősebb írásbelivel, vagy fordítva, azaz egy nem túl jól sikerült írásbeli kompenzálható egy sokkal meggyőzőbb szóbelivel.

Lássunk egy példát!

Írásbeli eredményed Szóbeli eredményed A vizsga kimenete
2016 novemberéig 40% 80% sikeres szóbeli, sikertelen írásbeli
2016 NOVEMBERÉTŐL 40% 80% SIKERES KOMPLEX
(átlagod 60%)

FONTOS!

Hogy az esetleges félreértéseket elkerüljük, néhány lényeges dolgot mindenképpen megerősítenénk az újfajta értékeléssel kapcsolatban:

  • A holt nyelvek esetén (latin, ógörög) a komplex értékelés nem alkalmazható.
  • Visszamenőleg nem hatályos, tehát csak a 2016 novemberében induló vizsgaidőszaktól kezdve él.
  • Kizárólag komplex vizsgára jelentkezés esetén érvényes.
  • Az ugyanazon vizsgahónapban külön írásbeli és külön szóbeli vizsgára való jelentkezés nem számít komplex vizsgajelentkezésnek, így ebben az esetben a komplex eredményszámítás nem alkalmazható.
  • Korábban letett részvizsga eredménye nem kompenzálható később tett részvizsga eredményével.
  • A készségenkénti teljesítési minimum továbbra is 40%, a gyengébb részvizsga kompenzálása csak ebben az esetben lehetséges. Azaz pl. hiába szerzel a szóbelin és az írásbelin elegendő pontot, ha a beszédértésen (laboron) nem éred el a 40%-ot, sajnos nem kaphatsz komplex bizonyítványt.

Sok sikert kívánunk!