PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉS ÉS VIZSGÁZTATÓ KÉPZÉS az Origóban

Az ELTE Origó Nyelvi Centrum 30 órás „A szóbeli nyelvtudás mérése európai normák szerint - KER szintek és az Origó vizsgarendszer szintjei" című akkreditált pedagógus-továbbképzést indít angol, német, francia, olasz és spanyol nyelvekből. Az engedély száma: 420/10/2021.

A pedagógus-továbbképzés időpontja: 2021. október 15. – november 15.

A képzést (I-II-III. modul) eredményesen elvégzők 30 órás pedagógus-továbbképzési tanúsítványt kapnak.

Az I. modult (összesen 18 óra) 2021. október 15-16-án tartjuk, mely személyes jelenlétet igényel.

A képzés helyszíne: 1082 Budapest, Baross utca 62.

A II. és III. modult (összesen 12 óra) 2021. október 17. és november 15. között tartjuk, ezek online modulok, személyes jelenlétet nem igényelnek.

A képzés díja: 35.000,- Ft, ami tartalmazza a képzés elvégzéséhez szükséges segédanyagok költségét is.

(Kérjük, intézményi befizetés esetén vagy ha más nevére szóló számlát igényelnek, akkor e-mailben (jelentkezes@onyc.hu) pontosan adják meg a nevet és a számlázási adatokat, mert utólagos módosításra nincs lehetőség.

Jelentkezési és befizetési határidő: 2021.10.07.

Jelentkezés ezen a linken keresztül lehetséges.

(Kérjük, hogy a személyi igazolványában szereplő néven jelentkezzen!) A regisztrációt követően a jelentkezes@onyc.hu címre kérünk egy e-mailt küldeni arról, hogy a jelentkezés megtörtént és milyen névre, címre (pontosan adják meg a nevet és a számlázási adatokat, mert utólagos módosításra nincs lehetőség) kérik a számlát!

A részvétel feltétele az adott nyelvre vonatkozó nyelvtanári diploma.

Az akkreditált pedagógus-továbbképzés sikeres teljesítése nem jogosítja fel a résztvevőket arra, hogy az Origó vizsgarendszerben vizsgáztatói feladatokat lássanak el.

Az akkreditált pedagógus-továbbképzés teljesítése után – annak keretein kívül - azok, akik meghívást kapnak a IV. kiegészítő modul elvégzésére és megfelelnek az előírt nyelvi szintfelmérés követelményeinek, valamint rendelkeznek legalább 3 éves tanítási gyakorlattal, megszerezhetik az origó VIZSGÁZTATÓI TANÚSÍTVÁNYT is. A későbbiekben így államilag akkreditált vizsgáztatóként vehetnek részt - felkérés esetén - vizsgáztatással kapcsolatos feladatok elvégzésében.

A vizsgáztatói akkreditáció megszerzéséhez szükséges IV. képzési modul teljesítésére 2021. november 5-től kerülhet sor.

A képzésben résztvevők száma korlátozott: angol nyelvből maximum 44 fő, német nyelvből maximum 22 fő. A minimális létszám 6 fő nyelvenként.