Vizsgajelentkezés

PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉS ÉS VIZSGÁZTATÓ KÉPZÉS AZ ORIGÓBAN

Az ELTE Origó Nyelvi Centrum 30 órás „A szóbeli nyelvtudás mérése európai normák szerint - KER szintek és az Origó vizsgarendszer szintjei ” című akkreditált pedagógus-továbbképzést indít angol, német és spanyol nyelvekből.
engedély száma: 420/10/2021


A pedagógus-továbbképzés időpontja: 2022. október 21. – november 21. A képzést (I-II-III. modul) eredményesen elvégzők 30 órás pedagógus-továbbképzési tanúsítványt kapnak.
Az I. modult (összesen 18 óra) 2022. október 21-22-én tartjuk, mely személyes jelenlétet igényel.

A képzés helyszíne: 1082 Budapest, Baross utca 62.
A II. és III. modult (összesen 12 óra) 2022. október 23. és november 21. között tartjuk, ezek online modulok, személyes jelenlétet nem igényelnek.
A képzés díja: 35.000,- Ft, ami tartalmazza a képzés elvégzéséhez szükséges segédanyagok költségét is.
(Kérjük, intézményi befizetés esetén vagy ha más nevére szóló számlát igényelnek, akkor e-mailben (jelentkezes@onyc.hu) pontosan adják meg a nevet és a számlázási adatokat, mert utólagos módosításra nincs lehetőség.

Jelentkezési és befizetési határidő: 2022.10.13.

Jelentkezés az alábbi linken keresztül lehetséges:
http://vizsgaztato.onyc.hu/
Kérjük, hogy a személyi igazolványában szereplő néven jelentkezzen! A regisztrációt követően a jelentkezes@onyc.hu címre kérünk egy e-mailt küldeni arról, hogy a jelentkezés megtörtént és milyen névre, címre (pontosan adják meg a nevet és a számlázási adatokat, mert utólagos módosításra nincs lehetőség) kérik a számlát!
A részvétel feltétele az adott nyelvre vonatkozó nyelvtanári diploma.
Az akkreditált pedagógus-továbbképzés sikeres teljesítése nem jogosítja fel a résztvevőket arra, hogy az Origó vizsgarendszerben vizsgáztatói feladatokat lássanak el.
Az akkreditált pedagógus-továbbképzés teljesítése után – annak keretein kívül -azok, akik megfelelnek az előírt nyelvi szintfelmérés követelményeinek, valamint rendelkeznek legalább 3 éves tanítási gyakorlattal, megszerezhetik az origó VIZSGÁZTATÓI TANÚSÍTVÁNYT is. A későbbiekben így államilag akkreditált vizsgáztatóként vehetnek részt - felkérés esetén - vizsgáztatással kapcsolatos feladatok elvégzésében.
A vizsgáztatói akkreditáció megszerzéséhez szükséges IV. képzési modul teljesítésére 2022. november 3-tól kerülhet sor.
A képzésben résztvevők száma korlátozott: angol nyelvből maximum 44 fő, német nyelvből maximum 22 fő. A minimális létszám 6 fő nyelvenként.