NYELVTANULÁS HATÁROK NÉLKÜL

Annyi ember vagy, ahány nyelvet beszélsz tartja a mondás.

A nyelv kommunikációs eszköz, tudatos és helyes használata kapcsolatokat teremt, problémákat old meg, érzelmeket és tradíciókat közvetít, egyaránt gazdagítja az egyént és környezetét. A magyar hagyományok ápolása mellett kiemelkedően fontos feladat hatékony, a nemzetközi kommunikációban is sikerrel alkalmazható nyelvtudást és kulturális ismereteket adni mindenki kezébe.

Kihívás, hogy a többnyelvű, több kultúrájú létet azok számára is lehetővé tegyük, akiket ebben fogyatékuk korlátoz, akik határainkon túl is szeretnék ápolni magyar gyökereiket, és azok számára is, akik anyagilag nem engedhetik meg maguknak, hogy nyelvtudásukat megmérethessék.
Inspiráló, hogy az informatikai eszközök segítségével, kreatív hallgatók bevonásával olyan hatékony nyelvoktatási módszereket dolgozzunk ki, melyek segítségével határtalanná, térben és időben korlátok nélkülivé válhat a nyelvtudás megszerzése.

Társadalmi felelősségvállalásunk jegyében olyan szakmai fórumot kívánunk teremteni, mely összefogja és összefoglalja a fogyatékkal élők nyelvtanulásának problémáit, elérhetővé teszi az ezirányú hazai és nemzetközi kutatások eredményeit, és lehetőséget nyújt az aktív párbeszédre. Ahogyan a nyelvoktatásunkban, úgy a nyelvtudás mérésében is törekszünk arra, hogy egyenlő esélyeket teremtsünk.