MAGYAR A2 (BELÉPŐ SZINT / WAYSTAGE USER)

Ez a vizsga a Közös Európai Referenciakeret (KER) specifikációján alapul, és azt méri, hogy a vizsgázóként mennyire tudsz megfelelni a hétköznapi élet legalapvetőbb kommunikációs követelményeinek. A vizsga letételéhez a körülményektől függően 150-250 órányi tanulásra van szükség. Az eredményes belépő szintű vizsga teremti meg az alapot az alapfokú vizsga irányába való továbblépésre.

A VIZSGA SZERKEZETE

Időtartam

Feladattípus

Terjedelem

Pontszám

Szóbeli

10 perc

Irányított beszélgetés

Kb. 5 perc

30 pont

Szituációs szerepjáték (egy témát húzol)

Kb. 5 perc

20 perc

Beszédértés:
Audiovizuális médiából átvett (adaptált) szöveg vagy szerkesztett dialógus
(információ-transzferes feladat, feleletválasztós feladatok, stb.)

(400-500 karakter)

10 pont

Szóbeli összesen:

40 pont

Írásbeli

60 perc

Olvasott szöveg értése:
Írott nyelvi (szerkesztett) szöveg (információ-transzferes feladat, feleletválasztós feladatok)

(800-1000
karakter)

10 pont

Írott szöveg készítése:
Üdvözlőlap, üzenet (fogalmazás) és/vagy formanyomtatvány kitöltése

6-10 sor

10 pont

Írásbeli összesen:

20 pont

Szóbeli és írásbeli (komplex) összesen:

60 pont

A vizsgán a következők szerint mérjük fel a nyelvi készségeidet:

Olvasott szöveg értése

Egy hosszabb, vagy több rövid szöveget olvasol, és azokhoz kapcsolódóan különböző típusú feladatokat oldasz meg (szöveget egészítesz ki, feleletválasztós tesztet vagy információ-transzferes feladatot oldasz meg, stb.) A szövegek olyan típusúak, amilyenekkel a célnyelvi környezetben már a nyelvtanulás igen korai fázisában találkozhatsz (egyszerű használati utasítás, közlekedési információ, rövid személyes levél, stb.) A szövegekhez húsz egységből álló feladatsor kapcsolódik.

Beszédértés

A feladat több rövid, a természetesnél lassabban felolvasott és jobban artikulált szöveg meghallgatása, és a hozzájuk kapcsolódó feladatok megoldása. A szövegek a legalapvetőbb nyelvi funkciókhoz és a legszükségesebb tematikához kötődnek (pl. pályaudvari, repülőtéri hangos információk, időjárásjelentés stb.)

Beszédkészség

Vizsgázóként képes vagy a legalapvetőbb helyzetekben kifejezni magad (információt kérni és adni, egyszerű tényeket közölni, stb.) A szóbeli vizsga keretében a vizsgáztatókkal rövid, személyes tárgyú beszélgetést folytatsz, majd ezt követően egy véletlenszerűen kiválasztott utasítás alapján egyszerű, a hétköznapi életben előforduló szituációt játszol el az egyik vizsgáztatóval, magyar nyelvű utasítások alapján.

Íráskészség

Vizsgázóként képes vagy alapvető írásbeli feladatokat megoldani (információt kérni és adni, egyszerű tényeket közölni, stb.) Rövid, egyszerű írásbeli feladatot oldasz meg. Ez lehet egyszerűbb formanyomtatvány kitöltése, néhány, önállóan megfogalmazandó információ leírása, rövid írásos üzenet hagyása.

Szóbeli témalista

TÉMA

MIRŐL ESHET SZÓ?

1. Személyünk – bemutatkozás

neved, foglalkozásod, életkorod, állampolgárságod, lakóhelyed

2. Otthon, lakás

lakáskeresés: helyiségek, bútorok, a lakás nagysága, fekvése (kertes, városközpontban, forgalmas, csendes, stb.)

3. Foglalkozás, tanulás

munkahelyed/iskolád; foglalkozásod megnevezése, párszavas jellemzése

4. Vásárlás

élelmiszer, ruha, a mindennapokhoz szükséges termékek beszerzése; piac

5. Étterem

étel-ital rendelése; mit szeretsz és mit nem; melyik éttermet ismered; inkább étterembe jársz-e, vagy otthon főzöl

6. Közlekedés, utazás

közlekedés a városban és a városon kívül; járművek, jegyváltás, taxi, benzinkút, útbaigazítás

7. Egészség, betegség

közérzet, néhány betegség, orvosnál

8. Posta, bank

levélfeladás, pénzváltás

9. Szabadidő, sport

kirándulás (időjárás), múzeumok, kiállítások, mozi, színház, olvasás

10. Magyarország

minimális kulturális ismeretek, tájak, épületek, városnézés, kirándulás; alapvető földrajzi ismeretek Magyarországról