MAGYAR B1 (ALAPFOK / THRESHOLD USER)

Ez a vizsga a Közös Európai Referenciakeret (KER) specifikációján alapul, és azt méri, hogy vizsgázóként képes vagy-e boldogulni a hétköznapi élet alapvető helyzeteiben, és hogy tudsz-e alapszinten társadalmi, kulturális és munkakapcsolatokat teremteni és fenntartani magyar nyelvi közegben. A vizsga letételéhez a körülményektől függően 350-450 órányi tanulásra van szükség. Az eredményes alapfokú vizsga teremti meg az alapot az középfokú vizsga irányába való továbblépésre.

A VIZSGA SZERKEZETE

Időtartam

Feladattípus

Terjedelem

Pontszám

Szóbeli

10 perc

Irányított beszélgetés

Kb. 4 perc

40 pont

Önálló témakifejtés (képi stimulus alapján)
(Két képösszeállítás közül választasz.)

Kb. 3 perc

Szituációs szerepjáték (Egy témát húzol.)

Kb. 3 perc

30 perc

Beszédértés:
Részben szerkesztett dialógus (feleletválasztós feladatok, feleletválasztós cloze, cloze-teszt)
Audiovizuális médiából átvett (szerkesztett) szöveg
(információ-transzferes feladat, feleletválasztós, feleletválasztós cloze, cloze teszt feladatok)

(1800-2200
karakter)

20 pont

Szóbeli összesen:

60 pont

Írásbeli

120 perc

Olvasott szöveg értése:
Egy hosszabb v. két rövidebb írott nyelvi (szerkesztett) szöveg (információ-transzferes, cloze, feleletválasztós feladatok, feleletválasztós cloze, igaz-hamis feladatok)

(2600-3000
karakter)

20 pont

Levél (fogalmazás):
Két téma, négy vagy öt irányítási szempont

13-15 sor
(Kb. 100 szó)

20 pont

Nyelvismereti feladatsor:
Különböző típusú, szöveghez nem kötődő nyelvtani és lexikai feladatok
(feleletválasztós cloze, cloze, transzform., stb. feladatok)

20 ütem

10 pont

Írásbeli összesen:

50 pont

Szóbeli és írásbeli (komplex) összesen:

110 pont

A vizsgán a következők szerint mérjük fel a nyelvi készségeidet:

Olvasott szöveg értése

Vizsgázóként meg kell értened egyszerűbb közérdekű és nyilvános szövegeket (közlekedési információkat, ügykezeléssel kapcsolatos utasításokat stb.), alapszintű tényközlő szövegeket (használati utasításokat, reklámokat, stb.), rövid személyes információkat (személyes levelet, üzenetet). Ezek olyan típusú szövegek, amilyenekkel célnyelvi környezetben már a nyelvtanulás igen korai fázisában találkozhatsz. A vizsgán szereplő szövegekhez húsz egységből álló feladatsor kapcsolódik (feleletválasztós, feleletválasztós cloze, igaz-hamis).

Beszédértés

Vizsgázóként meg kell értened rövid párbeszédeket és az audiovizuális médiából átvett vagy nyilvánosan elhangzó rövid informatív szövegeket, és lényegileg meg kell értened a szövegekben megfogalmazott tényállást és a közlési szándékot. Nyelvi készségedet két különböző típusú feladat méri, ezekhez húsz egységből álló feladatsor kapcsolódik (információ-transzferes feladat, feleletválasztós, feleletválasztós cloze, cloze-teszt feladatok).

Beszédkészség

Képes vagy alapvető nyelvi funkciókat szóban megoldani: tájékoztatást adni, beszámolni eseményekről, leírni dolgokat és személyeket, és véleményedet adekvát módon kifejezni, és alapvető érdekeit nyelvileg kifejezésre juttatni.
A szóbeli vizsga keretében a vizsgáztatókkal rövid, személyes tárgyú beszélgetést folytatsz, majd ezt követően önállóan leírod egy kép vagy más ábra tartalmát. Utolsó feladatként egy véletlenszerűen kiválasztott szituációt játszol el az egyik vizsgáztatóval, magyar nyelvi utasítások alapján.

Íráskészség

Képes vagy alapvető nyelvi funkciókat írásban megoldani: tájékoztatást adni, beszámolni eseményekről, leírni dolgokat és személyeket, és véleményedet adekvát módon kifejezni.
Feladatod egy mintegy száz szóból álló összefüggő szöveg (általában személyes tartalmú levél) megfogalmazása megadott szempontok alapján. Két különböző téma közül választhatsz.

Nyelvi ismeretek

Egy 20 ütemből és különféle feladattípusokból (feleletválasztós cloze, cloze, transzformációs feladat, stb.) álló feladatsor megoldása révén bizonyíthatod az alapfokú tudásszint meglétét tanúsító nyelvtani és lexikai ismereteidet.

A B1 szinű vizsgán való megfeleléshez szükséges teljesítményminimum készségenként:

Szóbeli

Beszédkészség

Kommunikatív érték

Max. 15 pont

Teljesítési minimum:
16 pont

Szókincs

Max. 15 pont

Nyelvhelyesség

Max. 10 pont

Beszédértés

Beszédértés (gépi hang)

Max. 20 pont

Teljesítési minimum:
8 pont

Írásbeli

Nyelvismeret

Max. 10 pont

Teljesítési minimum:
nincs

Íráskészség

Max. 20 pont

Teljesítési minimum:
8 pont

Olvasáskészség

Max. 20 pont

Teljesítési minimum:
8 pont

SZÓBELI TÉMALISTA

TÉMAKÖR

MIRŐL ESHET SZÓ?

1. Én és a családom

bemutatkozás, a család bemutatása, személyes információk
saját magad és családtagjaid foglalkozása
családi ünnepek, tradíciók

2. Az otthon és a szűkebb környezet

lakhelyed, lakásodnak és környékének rövid bemutatása
a város vagy település, illetve kerület bemutatása, ahol laksz
diákszálló, albérlet

3. A munka világa, napi tevékenység

foglalkozásod, munkája, munkaköröd, további terveid
pályaválasztás
munkák a házban és a ház körül

4. A tanulás világa

a tanulással kapcsolatos napi tevékenységeid
az iskolád, tantárgyaid, tanáraid bemutatása
vizsgák, értékelés, osztályozás
iskolai programok

5. Kommunikáció

nyelvtanulás, nyelvtanulási lehetőségek,
az idegen nyelvek szerepe és fontossága a magánéletben és a munkában
felvilágosítás a telefon használatáról, telefonálás
a számítógép, az internet szerepe a mindennapokban

6. Kapcsolatok más emberekkel: magánélet és közélet

találkozás, üdvözlés, búcsú
barátaid, ismerőseid, iskola- vagy munkatársaid
öltözködés
a kapcsolattartás eszközei: telefon, levelezés, stb.

7. Szabadidő, szórakozás, kultúra

a szabadidő eltöltése, szórakozási lehetőségek
egyéni érdeklődésed, hobbijaid
tévé, rádió
színház, mozi, koncert; műsor, jegyrendelés, jegyváltás

8. Egészség, egészségmegőrzés, sport

közérzet, egészséges életmód; testápolás
gyakoribb betegségek, tüneteik, orvosi, kórházi ellátás
sport, sportolási lehetőségek, néhány sportág

9. Vásárlás és szolgáltatások

vásárlás áruházban, üzletekben; a legfontosabb élelmiszerek, ruházati és háztartási cikkek nevei
vásárlási szokások, ajándékozás
szolgáltatások: posta, telefon, bank, levél- és táviratfeladás, pénzfelvétel és -átutalás, fodrász

10. Utazás

utazási irodai szolgáltatások
utazás autóval, vonattal, autóbusszal, repülővel, hajóval; állomás, pályaudvar, jegyváltás, indulás, útvonal, érkezés, jegykezelés
utazási iroda, egyéni utazás
a határon: útlevél- és vámvizsgálat, pénzváltás
szálláslehetőségek: szálloda, kemping, stb.; szállásrendelés, megérkezés, adatlap kitöltése, szolgáltatások igénybevétele, távozás
utazási élményeid

11. Étkezés

fontosabb ételek, italok; kedvenc ételeid; egészséges étkezés; a magyar konyha
étkezés otthon, iskolában vagy munkahelyen
étkezés étteremben, helyfoglalás, rendelés, fizetés
főzés, vendégség, vendégek fogadása, bemutatás, kínálás, viselkedés vendégségben

12. Közlekedés

mindennapi utazás az iskoládba vagy munkahelyedre; helyi és távolsági közlekedés
közlekedési eszközök: villamos, autóbusz, metró, autó, kerékpár stb.; jegyváltás, járművek
indulása, érkezése;
taxirendelés, cím közlése, fizetés
parkolás, tankolás, autójavítás

13. Tágabb környezetünk, a természet világa

természeti környezetünk: állatok, növények
időjárás: az évszakokra jellemző időjárás, aktuális időjárás

14. Magyarország

egy-egy város, táj leírása, nevezetességei
néhány ünnep, szokás

15. A vizsgázó országa

országod főbb jellemzői: fekvés, főváros, pénznem; néhány nevezetesség
a mindennapok kultúrája: étkezés, társas érintkezés formái, közlekedés, stb.

KOMPLEX ÉRTÉKELÉS

2016 novemberétől bevezetjük újfajta komplex értékelési rendszerünket. Ennek lényege, hogy amennyiben az írásbeli és a szóbeli nyelvvizsgán is eléred a készségenként szükséges 40%-ot, akkor a gyengébben sikerült fél vizsgádat kompenzálhatod egy erősebb másik féllel, ha a szóbelin és írásbelin mutatott teljesítményed átlaga eléri a 60%-ot. Részletek IDE kattintva olvashatók.