MAGYAR B2 (KÖZÉPFOK / INDEPENDENT USER)

Ez a vizsga a Közös Európai Referenciakeret (KER) specifikációján alapul, és azt méri, hogy a vizsgázózént képes vagy-e komplex módon és nyelvileg árnyaltan társadalmi, kulturális és munkakapcsolatokat teremteni és fenntartani magyar nyelvi közegben. A vizsga letételéhez a körülményektől függően 550-650 órányi tanulásra van szükség. Az eredményes középfokú vizsga teremti meg az alapot a felsőfokú vizsga irányába való továbblépésre.

A VIZSGA SZERKEZETE

Időtartam

Feladattípus

Terjedelem

Pontszám

Szóbeli

15 perc

Irányított beszélgetés (beszélgetés)

Kb. 5 perc

45 pont

Önálló témakifejtés (képi stimulus alapján)
(két képösszeállítás közül választhatsz)

Kb. 5 perc

Szituációs szerepjáték (egy témát húzol)

Kb. 5 perc

30 perc

Beszédértés:
Részben szerkesztett dialógus (felelet-választós feladatok, feleletválasztós cloze, cloze-teszt)
Audiovizuális médiából átvett (szerkesztett) szöveg
(információ-transzferes feladat, feleletválasztós, feleletválasztós cloze, cloze-teszt feladatok)

(2600-3000
karakter)

25 pont

Szóbeli összesen:

70 pont

Írásbeli

180 perc

Olvasott szöveg értése:
Egy hosszabb, vagy két rövidebb írott nyelvi (szerkesztett) szöveg (információ-transzferes, feleletválasztós feladatok, cloze, feleletválasztós cloze, igaz-hamis feladatok)

(3200-3600
karakter)

20 pont

Levél (fogalmazás):
Két téma, öt irányítási szempont

17-20 sor
(kb. 150 szó)

20 pont

Nyelvismereti feladatsor:
Különböző típusú, szöveghez nem kötődő nyelvtani és lexikai feladatok(feleletválasztós cloze, cloze, transzformációs. stb. feladatok)

40 ütem

20 pont

Írásbeli összesen:

60 pont

Szóbeli és írásbeli (komplex) összesen:

130 pont

A vizsgán a következők szerint mérjük fel a nyelvi készségeidet:

Olvasott szöveg értése

Vizsgázóként meg kell értened a legkülönbözőbb nyelvi funkciójú és tartalmú szövegeket globálisan és részletekbe menően is. Meg kell tudnod különböztetni a véleményt a tényközléstől, és fel kell ismerned a megfogalmazás módjában kifejezésre jutó közlési szándékot. A vizsgán szereplő szövegekhez húsz egységből álló feladatsor kapcsolódik (információ transzferes, feleletválasztós, feleletválasztós cloze, igaz-hamis feladatok).

Beszédértés

Vizsgázóként meg kell értened hosszabb személyes vagy hivatalos párbeszédeket és az audiovizuális médiából átvett vagy nyilvánosan elhangzó informatív szövegeket, a szövegekben megfogalmazott tényállást és a közlési szándékot, és meg kell tudnod különböztetni a véleményt a tényközléstől. A vizsgázó nyelvi készségét két különböző típusú feladat méri, ezekhez húsz egységből álló feladatsor kapcsolódik (információ-transzferes feladat, feleletválasztós, feleletválasztós cloze, cloze teszt feladatok).

Beszédkészség

Képes vagy minden lényeges kommunikatív funkciót szóban megoldani: folyamatos társalgást folytatsz általános és személyes témáról, tájékoztatást adsz, beszámolsz nemcsak személyes, hanem közérdekű eseményekről, véleményedet árnyaltan fejezed ki, és érdekeidet nyelvileg összetett módon juttatod kifejezésre. A szóbeli vizsga keretében először általános tárgyú beszélgetést folytatsz a vizsgáztatókkal, majd ezt követően egy kép vagy más ábra kapcsán megfogalmazod az azzal kapcsolatos benyomásaidat, véleményedet, és reagálsz a vizsgáztató kérdéseire. Utolsó feladatként egy véletlenszerűen kiválasztott szituációt játszol el az egyik vizsgáztatóval, magyar nyelvi utasítások alapján.

Íráskészség

Képes vagy komplex közlési szándékot írásban kifejezni: részletes tájékoztatást adni, beszámolni eseményekről, véleményedet vagy mások véleményét adekvát módon közvetíteni; helyesen használsz szövegszintű nyelvi eszközöket. Feladatod egy mintegy százötven szóból álló összefüggő szöveg megfogalmazása megadott szempontok alapján. Két különböző téma közül választhatsz.

Nyelvi ismeretek

Egy 40 ütemből és különféle feladattípusokból (feleletválasztós cloze, cloze, transzformációs feladat, stb.) álló feladatsor megoldása révén bizonyíthatod az alapfokú tudásszint meglétét tanúsító nyelvtani és lexikai ismereteidet.

A B2 szintű vizsgán való megfeleléshez szükséges teljesítményminimum készségenként:

Szóbeli

Beszédkészség

Kommunikatív érték

Max. 15 pont

Teljesítési minimum:
18 pont

Szókincs

Max. 15 pont

Nyelvhelyesség

Max. 15 pont

Beszédértés

Beszédértés (gépi hang)

Max. 25 pont

Teljesítési minimum:
10 pont

Írásbeli

Nyelvismeret

Max. 20 pont

Teljesítési minimum:
nincs

Íráskészség

Max. 20 pont

Teljesítési minimum:
8 pont

Olvasáskészség

Max. 20 pont

Teljesítési minimum:
8 pont

SZÓBELI TÉMALISTA

TÉMAKÖR

MIRŐL ESHET SZÓ?

1. Én és a családom

bemutatkozás
személyes információk
a család, barátok, rokonok bemutatása
saját munkád és családtagjaid foglalkozása
ezzel kapcsolatos tervek, elképzelések
harmadik személy külső megjelenésének, belső tulajdonságainak, szokásainak leírása
családi ünnepek, családi tradíciók

2. Az otthon és a szűkebb környezet

a ház vagy lakás leírása
a környék és a környezet leírása
a város vagy település, illetve kerület bemutatása, ahol laksz
otthonteremtés, lakáshelyzet; az ideális lakóhely
a lakásfenntartás kérdései (költségek)
diákszálló, albérlet: házirend, lehetőségek és tiltások
generációk együttélése
munkák a házban és a ház körül

3. A munka világa, napi tevékenység

szokásos napi tevékenységeid otthon és a munkahelyeden
munkahely, munkakör, további tervek
pályaválasztás
népszerű foglalkozások, kereseti lehetőségek
munkahelyi körülmények: előmenetel, munkával kapcsolatos problémák
munkahelyszerzés, munkanélküliség, szociális problémák

4. A tanulás világa

a tanulással kapcsolatos napi tevékenységeid
iskoláddal, a tantárgyakkal, tanárokkal kapcsolatos információk
iskolai hagyományok, iskolai élmények
szervezett és önálló tanulás, egész életen át tartó tanulás
iskolatípusok, vizsgák, értékelés, osztályzás

5. Kommunikáció

tömegtájékoztatás és véleményformálás (tévé, rádió, sajtó)
a számítógép szerepe a mindennapokban; a számítógép előnyei, hátrányai
az internet
az idegen nyelvek szerepe és fontossága a magánéletben és a munkában
nyelvtanulási lehetőségek, gyakorlási módszerek

6. Kapcsolatok más emberekkel: magánélet és közélet

barátok, ismerősök, iskola- és munkatársak
öltözködés, divat
társasági élet, összejövetelek, levelezés
civil szervezetek
közbiztonság

7. Szabadidő, szórakozás, kultúra

a szabadidő eltöltése, szórakozási lehetőségek
egyéni érdeklődésed, hobbid
színház, mozi, opera, koncert
tévé (műsorfajták), újság, rádió
olvasás: könyvtár, olvasmányok, kedvenc könyved

8. Egészség, egészségmegőrzés, sport

testi és lelki egészség, egészséges életmód
testápolás
betegség megelőzése, a betegség kezelése, betegápolás, orvosnál
gyógyszerek, gyógymódok
dohányzás, alkohol-és drogfogyasztás
sport: sportolási lehetőségek, sportágak
tömegsport és versenysport

9. Vásárlás és szolgáltatások

vásárlás, különösen élelmiszer, ruha és háztartási cikkek vásárlása
vásárlási lehetőségek és tapasztalatok
árak, fizetési módok
különböző üzlettípusok
vásárlási szokások, ajándékozás
hirdetések, reklám
szolgáltatások: posta, telefon, bank, internet, rendőrség, autójavítás, fodrász, tisztító, stb.; a szolgáltatások leírása, ezzel kapcsolatos tapasztalataid

10. Utazás

utazási irodai szolgáltatások
utazási formák: üzleti út, tanulmányi út és ösztöndíj, turistaút, egyéni és szervezett utazás
utazás autóval, vonattal, hajóval és repülővel, ezek használata üzleti út és nyaralás során
szálláslehetőségek, kemping
utazási élmények
a külföldi tartózkodással kapcsolatos tudnivalók

11. Étkezés

étkezési szokások
étterem és más vendéglátóhelyek
egészséges étkezés
egy-két étel elkészítése
otthoni vendéglátás, meghívás
a magyar konyha jellegzetességei

12. Közlekedés

helyi és távolsági közlekedés leírása (megközelítési lehetőségek)
közlekedési eszközök (tömegközlekedés, autó, kerékpár, egyéb)
autótartás
jogosítvány megszerzése
közlekedési szabályok, közlekedési morál (autóvezetők és gyalogosok, járműveken utazók, motorosok, kerékpárosok)
közlekedési gondok, közlekedésfejlesztés
közlekedésbiztonság

13. Kommunikáció

az idegen nyelvek szerepe és fontossága
nyelvtanulási módszerek és lehetőségek
a számítógép szerepe a mindennapokban
internet, közösségi oldalak
tömegtájékoztatás és véleményformálás (tévé, rádió, sajtó)
a kapcsolattartás egyéb eszközei (vezetékes telefon, fax, mobil, e-mail)

14. Tágabb környezetünk, a természet világa

természeti környezetünk (növények, állatok)
a környezetünket fenyegető veszélyek
mindennapi környezetvédelem (a környezet tisztasága, szelektív hulladékgyűjtés, energiatakarékosság, újrahasznosítás)
időjárás: az évszakokra jellemző időjárás, aktuális időjárás

15. A vizsgázó országa

országof főbb jellemzői: fekvés, nagyság, főváros, pénznem, államforma, parlament
éghajlat, tájak, városok és turisztikai nevezetességek
néhány történelmi esemény
ismertebb ünnepek, szokások
a mindennapok kultúrája: étkezés, közlekedés, a társas érintkezés formái, stb.
kulturális értékek

KOMPLEX ÉRTÉKELÉS

2016 novemberétől bevezetjük újfajta komplex értékelési rendszerünket. Ennek lényege, hogy amennyiben az írásbeli és a szóbeli nyelvvizsgán is eléred a készségenként szükséges 40%-ot, akkor a gyengébben sikerült fél vizsgádat kompenzálhatod egy erősebb másik féllel, ha a szóbelin és írásbelin mutatott teljesítményed átlaga eléri a 60%-ot. Részletek IDE kattintva olvashatók.