Vizsgajelentkezés

B1 (ALAPFOK)

Ez a vizsga a Közös Európai Referenciakeret (KER) B1 referenciaszintjéhez illesztett: azt méri, hogy vizsgázóként képes vagy-e boldogulni a hétköznapi élet alapvető helyzeteiben, tudsz-e a B1 szintnek megfelelő nyelvhasználattal kommunikálni, társadalmi-, kulturális- és munkakapcsolatokat teremteni idegen nyelvi közegben. Az eredményes B1 szintű vizsga megalapozza a továbblépést a B2 szintű (középfokú) vizsga irányába.

SZÓBELI VIZSGA

1. Beszédkészség

A sikeres vizsgázóként képes vagy az adott idegen nyelven a szintnek megfelelő nyelvi eszközök alkalmazásával tájékoztatást adni, beszámolni eseményekről, leírni dolgokat és személyeket, véleményedet megfelelő módon kifejezni és alapvető érdekeidet érvényesíteni.
A beszédkészség vizsgarészben a vizsgáztató rövid, személyes tárgyú beszélgetést folytat veled, majd ezt követően önállóan beszélsz az általad előzetesen kiválasztott, a beszélgetéstől eltérő témájú képről. Utolsó feladatként – egy ugyancsak előzetesen kihúzott – szituációs párbeszédet játszol el az egyik vizsgáztatóval, magyar nyelvű utasítások alapján.
A vizsga során végig kiemelt szerepet kap interakciós készséged. Feladatod, hogy megértsd a célnyelvi standardnál tagoltabb, lassabb beszédtempóval hozzád intézett kérdések, közlések lényegét, és megfelelő módon, spontán reagálj azokra.
Teljesítményedet a következő szempontok alapján értékeljük: kommunikatív érték, szókincs, nyelvhelyesség.

2. Beszédértés

A beszédértés vizsgálata a beszédkészség vizsgarésztől függetlenül, nyelvi laboratóriumban (vagy megfelelően behangosított helyiségben) történik, magyar nyelvű feladatlap segítségével. Két, egyenként kb. egy-másfél perces szöveget hallgatsz meg, mindkettőt háromszor. Az első szöveg egy normál beszédtempójú párbeszéd vagy interjúrészlet, a második pedig egy (esetleg több) rövid, összefüggő, célnyelvi forrású, szerkesztett szöveg. A vizsgarész időtartama összesen kb. 15 perc.
A feladat értékelési útmutatója alapján a kérdésekhez tartozó minden helyes információért pont(ok) jár(nak). A feladat megoldásával maximálisan 20 pont szerezhető.

B1 szóbeli

Mért nyelvi készség

Feladattípus

Időtartam

Pontszám

Teljesítési
minimum

Feladat

Vizsgarész

Beszédkészség

Irányított beszélgetés

Kb.
3-4 perc

Kb.
10 perc

40* pont

16 pont

Önálló témakifejtés
(választható kép alapján)

Kb.
3-4 perc

Szituációs párbeszéd

Kb.
3-4 perc

Beszédértés

Beszédértés 1+2.
(hangfelvétel alapján)

egyenként kb.
1-1,5 perc

Kb.
15 perc

20 pont

8 pont

Szóbeli összesen:

60 pont

Az eredményes szóbeli vizsga minimum pontszáma
(a készségenként előírt teljesítési minimumok elérése esetén):

36 pont (60%)

* A beszédkészség vizsgarész részletes értékelése:

Értékelési szempont

Feladat

Összesített
pontszám

Irányított
beszélgetés

Önálló témakifejtés
(kép alapján)

Szituációs
párbeszéd

Beszédkészség

Kommunikatív érték

10 pont

5 pont

5 pont

20 pont

Szókincs

10 pont

10 pont

Nyelvhelyesség

10 pont

10 pont

A beszédkészség vizsgarész pontszáma összesen:

40 pont

TÉMALISTA

Téma

Mintakérdések

1. Én és a családom

1A: Személyes információk
Mutatkozzon be röviden.
Milyen (külső és belső) tulajdonságok jellemzik?

1B: Család
Meséljen a családjáról.
Milyen ünnepeket ünnepelnek együtt?

2. Az otthon és a szűkebb környezet

2A: Lakóhely
Mutassa be a lakását/házát.
Beszéljen a saját szobájáról.

2B: Lakókörnyezet
Milyen a környék, ahol él?
Milyen szórakozási/sportolási lehetőségek találhatók ott?

3. A munka világa, napi tevékenység

3A: Foglalkozás
Szereti-e a munkahelyét? Miért (nem)?
Milyenek a kollégái/főnöke?

3B: Munka/kör
Milyen munkát végez és mióta?
Szeretne más munkát végezni? Miért (nem)?

4. A tanulás világa

4A: Iskolá/i/m
Milyen iskolába jár/t?
Meséljen egy osztálykirándulásról.

4B: Tantárgyak, tanárok
Melyek (voltak) a kedvenc tantárgyai és miért?
Ki (volt) a legkedvesebb tanára és miért?

5. Kommunikáció

5A: Kommunikációs eszközök
Mire használja a (mobil)telefonját?
Mire (nem) jó az internet?

5B: Nyelvtanulás
Milyen idegen nyelve/ke/t tanul/t?
Hol és mire használta/használja az idegen nyelveket (pl. filmnézés, olvasás)?

6. Kapcsolatok más emberekkel: magánélet és közélet

6A: Barátok
Ki a legjobb barátja most? Miért szereti?
Mit szokott csinálni a barátaival? Hova járnak együtt?

6B: Ismerősök
Hogyan tartja ismerőseivel a kapcsolatot?
Hogyan szokott új ismerősökre szert tenni?

7. Szórakozás, kultúra

7A: Film, színház, TV
A filmeket vagy a színházat kedveli jobban? Miért?
Szokott-e TV-t nézni? Milyen műsorokat és milyen gyakran?

7B: Zene
Milyen zenét, hol és hogyan szokott hallgatni?
Volt-e már koncerten és/vagy zenei fesztiválon? Meséljen róla.

8. Egészség, egészségmegőrzés, sport

8A: Orvosnál
Mit tesz azért, hogy ne betegedjen meg?
Milyen gyakran jár /fog/orvoshoz?

8B: Sport
Ön sportol? Miért (nem)?
Sportolni szeret jobban vagy nézni a sportot? Miért?

9. Vásárlás és szolgáltatások

9A: Kedvenc bolt
Milyen jellegű boltokat szeret: a nagy bevásárlóközpontokat vagy a kis, sarki boltokat? Miért?
Melyik a kedvenc boltja/bevásárlóközpontja? Miért?

9B: Hétvégi bevásárlás/nagybevásárlás
Ki és hol végzi az Önök családjában a bevásárlást? Miért?Ű
(Mit) szokott az interneten vásárolni?

10. Étkezés

10A: Étkezési szokások, (gyors)étterem
Hol és mit szokott étkezni általában?
Egészségesen étkezik-e? Miért (nem)?

10B: Kedvenc ételek
Mi a kedvenc étele? Miért szereti?
Hogyan és miből készül (egyik) kedvenc étele?

11. Közlekedés

11A: Kedvelt tömegközlekedési eszköz
Melyik a kedvenc tömegközlekedési eszköze? Miért?
Jegyet vagy bérletet szokott venni? Miért?

11B: Autó/zás, kerékpározás
Van-e kocsija Önnek/családjának? Miért (nincs)?
Jó-e biciklivel közlekedni nagyvárosban? Miért (nem)?

12. Utazás

12A: Utazás belföldre és külföldre
Van-e kedvenc úti célja? Miért?
Mikor és hova utazott utoljára belföldön/külföldön?

12B: Kedvelt távolsági közlekedési eszköz
Inkább a földi, a vízi vagy a légi közlekedést részesíti előnyben? Miért?
Melyik a kedvenc távolsági közlekedési eszköze? Miért?

13. Tágabb környezetünk, a természet világa

13A: Állattartás, kedvenc állat
Melyik a kedvenc állatkerti/házi állata? Miért?
Ön tart/ana állatot az otthonában? Miért (nem)?

13B: Évszakok, időjárás
Melyik a kedvenc évszaka? Miért?
Milyen az idő egy átlagos tavaszi/nyári/őszi/téli napon Magyarországon?

14. Szabadidő/hobbik és divat/öltözködés

14A: Szabadidő, hobbik
Mivel szereti tölteni a szabadidejét?
Van-e valamilyen hobbija és/vagy gyűjt-e valamit?

14B: Divat, öltözködés
Milyen ruhákat szeret? Van-e kedvenc ruhája? Miért?
Honnan szerzi be általában a ruháit? Jár-e használtruha-boltokba?

15. Magyarország és a célnyelvi országok

15A: Magyarország
Hol járt már Magyarországon és hova szeretne még eljutni?
Melyik város/országrész a kedvence? Miért?

15B: Célnyelvi ország/ok
Járt-e már valamelyik célnyelvi országban? Miért (nem)?
Szívesen tanulja-e az ország nyelvét? Miért (nem)?

ÍRÁSBELI VIZSGA

Az írásbeli vizsgán kereskedelmi forgalomban kapható egy- vagy kétnyelvű nyomtatott szótár használható. Szótárnál speciálisabb kiadványok, tematikus szótárak, az írásbeli vizsgán nem használhatóak. A rendelkezésre álló 90 percet tetszés szerint oszthatod be.

1. Olvasáskészség

Vizsgázóként B1 szinten meg kell értened egyszerűbb közérdekű szövegek (pl. közlekedési, utazási, vásárlási információk, ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók, stb.), egyéb tényközlő szövegek (ismertetők, használati utasítások, hirdetések), rövid, informatív sajtócikkek, valamint hivatalos vagy magánlevelek főbb információit. Ezek olyan konkrét, hétköznapi témákhoz kapcsolódnak, amelyekkel a célnyelvi országba való utazás vagy ott tartózkodás alatt találkozhatsz.
Két feladattal mérjük ezt a készséget, az elsőben egy szöveg alapján feltett "nyitott kérdéseket" kell magyarul megválaszolnod, a másodikban pedig egy szövegbe kell kihagyott szavakat, szókapcsolatokat behelyezned.

2. Íráskészség

A harmadik feladategységben először magyar nyelvű utasítások alapján egy rövid, 90-120 szavas idegen nyelvű levelet (üdvözlőkártyát, képeslapot, e-mailt, üzenetet) kell megfogalmaznod. Írásban kell idegen nyelven, az adott utasításoknak megfelelően tájékoztatást adnod, beszámolni eseményekről, leírni dolgokat és személyeket, véleményedet megfogalmazni.
A második feladatban egy üzenetet, rövid véleményt, értékelést, internetes hozzászólást kell írnod magyar nyelvű utasítás alapján. Elvárt terjedelem 40-60 szó.

3. Közvetítés

Az ötödik feladat megoldása során egy szerkesztett idegen nyelvi szöveg információtartalmát kell megértened, és a feladatmegoldáshoz szükséges tudnivalókat tartalmilag pontosan és érthetően kell közvetítened írásban egy, az idegen nyelvet nem ismerő személy számára. A feladat megoldási kulcsa alapján minden helyesen közvetített információért pont(ok) jár(nak). Ebben a vizsgarészben – 20 nyerspont felezésével – maximálisan 10 pont szerezhető.

B1 ÍRÁSBELI

Mért nyelvi készség

Feladattípus

Időtartam

Pontszám

Teljesítési minimum

Olvasáskészség

Olvasáskészség 1+2.

90 perc
(tetszés szerint osztható be)

15+5 pont

8 pont

Íráskészség

Íráskészség 1+2.

15+5 pont

8 pont

Közvetítés

Közvetítés

10 pont

4 pont

Írásbeli összesen:

50 pont

Az eredményes írásbeli vizsga küszöb pontszáma
(a készségenként előírt teljesítési minimumok elérése esetén):

30 pont (60%)

Mintafeladatokért kattints ide!

KOMPLEX ÉRTÉKELÉS

A komplex értékelés lényege az, hogy amennyiben az írásbeli és a szóbeli nyelvvizsgán is eléred a készségenként szükséges 40%-ot, akkor a gyengébben sikerült fél vizsgádat kompenzálhatod egy erősebb másik féllel, ha a szóbelin és írásbelin mutatott teljesítményed átlaga eléri a 60%-ot. Részletek IDE kattintva olvashatók.