Projektjeink

RENDÉSZETI SZAKNYELVI VIZSGARENDSZER KIDOLGOZÁSA ÉS TESZTELÉSE

Nemzetközi Oktatási Központ és az ELTE Origó Nyelvi Centrum Kft. a Belső Biztonsági Alap „Az Európai Bűnüldözési Képzési Rendszeren (LETS) kívüli további képzések megvalósítása, tapasztalatcserék és tanulmányutak” c. felhívására 2016 augusztusában benyújtott támogatási kérelmét a Felelős Hatóság támogatásra érdemesnek ítélte.

A projekt címe:Rendészeti szaknyelvi vizsgarendszer kidolgozása és elése
A projekt azonosítószáma:BBA-5.3.3/2-16-2016-00001
A projekt futamideje:2017. 05. 01. – 2018. 06. 30.
Támogatás összege:31.354.386,- Ft, ebből az ELTE Origó Nyelvi Centrum számára megítélt támogatás 13.788.154,- Ft

A PROJEKT RÖVID ÖSSZEFOGLALÓJA:

Angol akkreditált rendészeti egynyelvű szaknyelvi vizsgarendszer kidolgozása három nyelvi szintre (B1, B2, C1), annak érdekében, hogy a világon egyedülálló módon mérhető legyen a rendészeti szakemberek szaknyelvi kompetenciája. Szaknyelvi képzések szervezése a vizsgarendszer elése céljából.
A projekt célja: Olyan, bűnüldözési területen dolgozó rendészeti szakemberek képzése, akik képesek lesznek a nemzetközi rendészeti operatív együttműködésben és információcserében hatékonyan, szakszerűen, megfelelő nyelvi szinten és adekvát angol szaknyelvi szókinccsel kommunikálni. Olyan angol rendészeti szaknyelvi vizsgarendszer kidolgozása, amely lehetővé teszi, a hazai szakemberek rendészeti szaknyelvi ismereteinek objektív és egységes mérését, amely adaptálható a határon túl működő képző és vizsgaszervező intézmények számára is. Vizsgafelkészítő tananyagokkal együtt, olyan egységes szakszókincset, feladatbankot és mérési módszert dolgozunk ki, amely segíti a rendészeti együttműködésben résztvevő, bármely szakterületen dolgozó szakember kiválasztását és munkáját, ezzel növelve a rendészeti együttműködés hatékonyságát, így csökkentve a határon átnyúló bűncselekmények felderítési idejét, illetve növelve azok megelőzési lehetőségét.
Az ELTE Origó Nyelvi Centrum Kft. konzorciumi tagként vesz részt a projekt megvalósításában, feladata az angol rendészeti egynyelvű szaknyelvi vizsgarendszer kidolgozása és akkreditációra történő benyújtása projektrész minőségi, határidőre történő szakmai megvalósítása.

Az ezen az oldalon leírtak nem az Európai Bizottság vagy a Belügyminisztérium hivatalos állásfoglalása, sem az Európai Bizottság, sem a Belügyminisztérium nem tehető felelőssé az itt olvasható tartalomért.