B1 (ALAPFOK)

Ez a vizsga a Közös Európai Referenciakeret (KER) B1 referenciaszintjéhez illesztett: azt méri, hogy vizsgázóként képes vagy-e boldogulni a hétköznapi élet alapvető helyzeteiben, tudsz-e a B1 szintnek megfelelő nyelvhasználattal kommunikálni, társadalmi-, kulturális- és munkakapcsolatokat teremteni idegen nyelvi közegben. Az eredményes B1 szintű vizsga megalapozza a továbblépést a B2 szintű (középfokú) vizsga irányába.

SZÓBELI VIZSGA

BESZÉDKÉSZSÉG
Sikeres vizsgázóként képes vagy az adott idegen nyelven a szintnek megfelelő nyelvi eszközök alkalmazásával tájékoztatást adni, beszámolni eseményekről, leírni dolgokat és személyeket, véleményedet megfelelő módon kifejezni és alapvető érdekeidet érvényesíteni.
Felkészületlenül is részt tudsz venni ismerős témákról szóló társalgásban, ki tudod fejezni véleményedet, és le tudsz bonyolítani információcserét ismerős, az érdeklődési körödhöz tartozó vagy a mindennapi tevékenységekkel kapcsolatos témákban (pl. család, hobbi, munka, utazás és aktuális események).
A vizsga során végig kiemelt szerepet kap interakciós készséged. Feladatod, hogy megértsd a célnyelvi standardnál tagoltabb, lassabb beszédtempóval hozzád intézett kérdések, közlések lényegét, és megfelelő módon, spontán reagálj azokra.

BESZÉDÉRTÉS
A B1 szintű nyelvtudással rendelkező vizsgázó meg tudja érteni a tényszerű információ lényegét gyakori, mindennapi vagy munkával kapcsolatos témákban, azonosítani tudja a fő mondanivalót és egyes részleteket is, amennyiben a beszéd tiszta, többnyire ismerős akcentussal folyik. Meg tudja érteni a világos, köznyelvi beszéd főbb pontjait olyan ismerős témákban, amelyek a munkahelyen, iskolában, szabadidőben stb. általában előfordulnak, beleértve rövid elbeszéléseket is.

Az alapfokú (B1) szóbeli nyelvvizsga TÉMALISTÁJA ezen a linken érhető el.

ÍRÁSBELI VIZSGA

OLVASÁSKÉSZSÉG
Vizsgázóként B1 szinten meg kell értened egyszerűbb közérdekű szövegek (pl. közlekedési, utazási, vásárlási információk, ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók, stb.), egyéb tényközlő szövegek (ismertetők, használati utasítások, hirdetések), rövid, informatív sajtócikkek, valamint hivatalos vagy magánlevelek főbb információit. Ezek olyan konkrét, hétköznapi témákhoz kapcsolódnak, amelyekkel a célnyelvi országba való utazás vagy ott tartózkodás alatt találkozhatsz.

ÍRÁSKÉSZSÉG
A B1 szintű vizsgázó meg tud fogalmazni egyszerű, összefüggő szöveget ismert vagy számára ismerős, érdekes témákban. Magánlevélben be tud számolni élményeiről és benyomásairól, röviden meg tudja indokolni és magyarázni a különböző álláspontokat és terveket.
Meg tudsz írni egyszerű, közvetlen fontosságú információt közlő vagy kérő levelet vagy feljegyzést úgy, hogy megérteted a fontosnak érzett gondolatokat.

KÖZVETÍTÉS (Csak a kétnyelvű vizsgán)
Ennek a feladatnak a megoldása során egy szerkesztett idegen nyelvi szöveg információtartalmát kell megértened, és a feladatmegoldáshoz szükséges tudnivalókat tartalmilag pontosan és érthetően kell közvetítened írásban egy, az idegen nyelvet nem ismerő személy számára.

MINTAFELADATOKÉRT KATTINTS IDE!

KOMPLEX ÉRTÉKELÉS

A komplex értékelés lényege az, hogy amennyiben az írásbeli és a szóbeli nyelvvizsgán is eléred a készségenként szükséges 40%-ot, akkor a gyengébben sikerült fél vizsgádat kompenzálhatod egy erősebb másik féllel, ha a szóbelin és írásbelin mutatott teljesítményed átlaga eléri a 60%-ot.