Rövid bemutatkozásunk, történetünk

Az ELTE Idegennyelvi Továbbképző Központ Kft. 2012. április 12-én kezdte meg működését a több mint negyvenéves múltra visszatekintő ELTE Idegennyelvi Továbbképző Központ tevékenységi jogutódjaként. A korábban önálló egyetemi intézetként működő szervezet a tevékenységeit új vállalkozási piaci alapra helyezve tovább folytatta. 2016 januárja óta a cég ELTE Origó Nyelvi Centrum Kft. néven változatlan tevékenységi körrel működik tovább.

Az ELTE Origó Nyelvi Centrum Kft. nyelvvizsgáztatással és idegennyelv-oktatással foglalkozik. Akkreditált vizsgarendszerének vizsgahely-hálózatában több mint 60 helyen szerezhető nyelvvizsga-bizonyítvány. Egyedülálló módon mind a 12 hónapban, több mint 30 nyelven kínálunk vizsgalehetőséget. Az Origó vizsgarendszer megbízhatóságának, a vizsgaalkalmak gyakoriságának köszönhetően a cég 2015-ben visszaszerezte piacvezető szerepét.

2010 szeptemberétől folyamatosan biztosítunk általános nyelvoktatást az ELTE diákjai számára.

Hitvallásunk, filozófiánk

A sokszínű, soknyelvű oktatási háttérrel intézményünk az interkulturális kommunikáció kiterjesztésének gyakorlatával katalizálhatja hazánkban az eltérő csoportok közötti ellentétek megszűnését, programjaival a szabadidő tartalmas eltöltésére hívja föl a figyelmet, miközben az élethosszig tartó tanulás könnyedebb lehetőségét biztosítja színes nyelvi programjaival.

Szeretnénk elérni, hogy az intézmény ne csak vizsgaközpont legyen, hanem olyan köztérré is váljon, amely nem feltétlenül csak az oktatási piacon állja meg a helyét, de a kulturális és szabadidős piacon is érvényesülni tud.

Küldetésünknek tekintjük, hogy gazdasági társaságként nyereségesen működve a hiteles nyelvtudásmérés értékeinek megőrzése mellett fenntartsuk meghatározó piaci jelenlétünket, a nyelvi kompetenciák egyetemleges fejlesztésével támogassuk az ELTE nemzetközivé válási törekvéseit.

Stratégiai célkitűzésünk, hogy vizsgaközpontként megőrizzük piacvezető pozíciónkat, fejlesszük a hiteles nyelvtudásmérést, mérési központot alakítsunk ki egyéb (humán) területekre is. Oktatási központként innovatív képzési módszerek és újszerű formulák alkalmazásával, az egyetemi idegennyelvi képzés biztosításával törekszünk a nyelvtanításból származó bevételi arányunk növelésére.

Hosszú távú céljaink között szerepel köztér biztosítása élmény alapú nyelvtanuláshoz, sajátos nevelési igényűek és fogyatékkal élők nyelvi képzésének támogatása befogadó közösségben.

Céges adatok:

ELTE Origó Nyelvi Centrum Kft.

1082 Budapest, Baross utca 62.

info@onyc.hu

cégjegyzékszám: 01-09-985260

adószám: 23932742-2-42


Akkreditált nyelvvizsga adatai

engedélyező hatóság: Oktatási Hivatal Nyelvvizsga Akkreditációs Központ

cím: 1055 Budapest Szalay utca 10-14.

email cím: info.nyak@oh.gov.hu

engedély száma: AK-I/1/2000

Felnőttképzési engedély adatai

engedélyező hatóság: Nemzeti Szakképzési Hivatal és Felnőttképzési Hivatal

cím: 1085 Budapest, Baross u. 52.

email cím: szakkepzes@nive.hu

KÉPZÉSI PROGRAM NEVE

KÉPZÉS NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELI SZÁMA

Angol C2 1 1 035 - C2 szint

E-001475/2016/C007

Francia C2 1 1 084 - C2 szint

E-001475/2016/C006

Magyar C2 1 1 082 - C2 szint

E-001475/2016/C002

Német C2 1 1 083 - C2 szint

E-001475/2016/C005

Olasz C2 1 1 086 - C2 szint

E-001475/2016/C001

Orosz C2 1 1 081 - C2 szint

E-001475/2016/C003

Spanyol C2 1 1 085 - C2 szint

E-001475/2016/C004

Akkreditált pedagógus-továbbképzés adatai

engedélyező hatóság: Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelési Intézményrendszer Fejlesztéséért Felelős Helyettes Államtitkár

cím: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

email cím: kozneveles.fejlesztes@emmi.gov.hu

program neve: „A szóbeli tudás mérése európai normák szerint”

engedély száma: 107-98/2016


A honlap szolgáltatója

Biroda Kft.

2119 Pécel, Kond Vezér u. 19.

hello@biroda.hu