LFORS rendészeti nyelvvizsga

A vizsga fejlesztésénél ügyeltünk arra, hogy a célcsoport a rendészeti területen dolgozók minél szélesebb körét fedje le: a rendőrökön kívül a vizsga célközönségét képezik a tűzoltók, a büntetés-végrehajtásban dolgozók és a nyomozó ügyészek is. A vizsga egynyelvű (csak az angol nyelv jelenik meg a feladatsorokban, így a feladatokhoz tartozó utasításokban is). Célunk az, hogy a vizsgát külföldi rendészeti szakemberek is letehessék, illetve a jövőben más országban – akár nemzetközi szinten is – elérhetővé tudjuk tenni.
A vizsgarendszer más egynyelvű vizsgához hasonlóan négy nyelvi készséget mér (beszédértés, beszédkészség, íráskészség, olvasáskészség), és az Európai Unióban elfogadott Közös Európai Referenciakeret (KER) hat szintje közül – a magyarországi hagyományoknak megfelelően – három szinten lehet letenni: B1 (alapfok), B2 (középfok) és C1 (felsőfok).

Az LforS nyelvvizsga felépítése ezen a linken érhető el.

HOGYAN TUDOK A NYELVVIZSGÁRA JELENTKEZNI?

A vizsgára itt tudsz jelentkezni.

A mintafeladatok itt érhetők el.