Kereső

Nyelvvizsgaválasztó

 

ORIGÓ MONO EGYNYELVŰ NYELVVIZSGA

Csak angol és német nyelven elérhető. A vizsga a négy alapkészséget (olvasás, írás, beszédértés, beszéd) méri egynyelvű feladatokkal. Mind az írásbeli feladatok utasítása, mind a szóbeli vizsgán a szituáció szerepkártyája angol nyelvű, a magyar nyelv nem jelenik meg egyik vizsgarészben sem. Azoknak ajánljuk elsődlegesen, akik az érettségihez hasonló nyelvvizsgát keresnek, akik a tanórán nem végeznek fordítási feladatokat, vagy eleve külföldön, egynyelvű környezetben sajátították el az idegen nyelvet. A vizsgát Magyarországon tanuló vagy dolgozó, nem magyar anyanyelvű külföldiek is le tudják tenni.

ORIGÓ KÉTNYELVŰ NYELVVIZSGA

Ebben a vizsgatípusban mérési eszközként megjelenik a magyar nyelv is, a négy alapkészségen kívül (olvasás, írás, beszédértés, beszéd) a vizsga a közvetítési készséget is méri. Annak ajánljuk, aki hozzászokott a kétnyelvű szótár használatához, a feladatok megértésében segítségnek találja a magyar nyelvű utasítást, iskolai, munkahelyi vagy privát környezetben gyakran kell fordítania, tolmácsolnia, vagy csak egyszerűen biztonságot jelent számára az anyanyelve segítségével bizonyítani egy idegennyelvű szöveg pontos megértését.

LFORS RENDÉSZETI VIZSGA

A rendőrökön kívül az LforS rendészeti szaknyelvi vizsga
célközönségét képezik a tűzoltók, a
büntetés-végrehajtásban dolgozók és a nyomozó ügyészek egyaránt. A vizsgarendszer más egynyelvű
vizsgához hasonlóan négy nyelvi készséget mér (beszédértés,
beszédkészség, íráskészség, olvasáskészség), és az Európai Unióban elfogadott Közös Európai
Referenciakeret (KER) hat szintje közül – a magyarországi hagyományoknak
megfelelően – három szinten lehet letenni: B1 (alapfok), B2 (középfok) és C1 (felsőfok).

MAGYAR MINT IDEGEN NYELV

Az ELTE Origó Nyelvi Centrumban 2000 áprilisa óta tehető le államilag elismert egynyelvű vizsga magyar nyelvből. Az akkreditációs előírásokon kívül a Nyelvvizsgáztatók Európai Szövetsége (ALTE) Keretrendszerében és az Közös Európai Referenciakeretben (KER-ben) rögzített szempontokhoz igazodva dolgoztuk ki általános nyelvi anyagú, egynyelvű vizsgarendszerünket, amelynek kifejlesztése során a nemzetközi vizsgarendszerek tanulmányozása mellett természetesen felhasználtuk saját, nemzetközileg is elismert kétnyelvű vizsgarendszerünk több évtizedes tapasztalatait.
VIZSGA SZINTJEI

B1 ALAPFOK

Képes vagy-e boldogulni a hétköznapi élet alapvető helyzeteiben?

B2 KÖZÉPFOK

Képes vagy-e gondolataidat, érzéseidet, véleményedet folyamatosan kifejezni, tudsz-e kapcsolatot teremteni és fenntartani?

C1 FELSŐFOK

Képes vagy-e rugalmasan és hatékonyan használni a nyelvet társalgási, tanulmányi és szakmai célokra, árnyalt szókinccsel, gazdag nyelvi eszköztárral?

VIZSGAFORMÁTUMOK

Hagyományos módon, akkreditált vizsgahelyen, papíron írod a vizsgádat

Bármilyen formában letehető (Írásbeli, szóbeli, komplex), egyelőre az ONYC Budapest, Baross utcai épületének számítógépes termeiben tehető le az ONYC informatikai eszközein

Bármilyen formában letehető (Írásbeli, szóbeli, komplex), akkreditált vizsgahelyen, az általad hozott saját számítógépen tehető le

Bármilyen formában letehető (Írásbeli, szóbeli, komplex), otthon a saját szobádban, vagy akár a munkahelyeden is letehető, saját számítógép használatával. A lényeg, hogy egyedül legyél a helyszínen

A NYELVVIZSGA TÍPUSA SZERINT AZ ALÁBBI KÉSZÉGEKET MÉRI

VIZSGA TÍPUS KÉSZSÉGEK
SZÓBELI beszédkészség, beszédértés
beszédkészség és beszédértés mérése
ÍRÁSBELI olvasáskészség, íráskészség, kétnyelvű vizsga esetén közvetítési készség
az olvasáskészséget, az íráskészséget és – kétnyelvű vizsga esetén – a közvetítési készséget vizsgálja
KOMPLEX olvasáskészség, íráskészség, beszédkészség, beszédértés, kétnyelvű vizsga esetén közvetítési készség
mind a szóbeli, mind az írásbeli készségek mérésére kiterjed.

A NYELVVIZSGA NYELVTÍPUSOK SZERINT

ÉLŐ NYELVEK

angol, arab, bolgár, cigány (beás), dán, eszperantó, finn, francia, holland, horvát, japán, kínai, lengyel, német, olasz, orosz, örmény, román, ruszin, spanyol, svéd, szerb, szlovák, szlovén, török, újgörög, ukrán nyelvből, magyar mint idegen nyelv

KLASSZIKUS NYELVEK


  • Egyedülálló módon az Origó nyelvvizsgarendszerben latin és ógörög nyelvből is vizsgázhatsz. Mivel ennek a vizsgának a tematikája és felépítése jelentősen eltér az elő nyelvektől, érdemes külön bemutatni.

  • A klasszikus nyelvek esetén (latin, ógörög) a komplex értékelés nem alkalmazható. A komplex értékelésről itt találsz további információkat.

  • Vizsgaformátum: papíralapú, hagyományos módon, akkreditált vizsgahelyen, papíron írod a vizsgádat
  • A vizsga szintjei: B1 alapfok, B2 középfok, C1 felsőfok

Az ELTE Origó Nyelvi Centrum vizsgarendszerének összevetése az államilag elismert nyelvvizsgák és a KER hatfokú skálájának szintjeivel:

AZ ÁLLAMILAG ELISMERT NYELVVIZSGÁK AZ ELTE ORIGÓ NYELVI CENTRUM VIZSGARANDSZEREINEK SZINTJEI AZ EURÓPA TANÁCS HATFOKÚ SKÁLÁJÁNAK SZINTJEI
A2 belépő szint Origó Start, Magyar mint idegen nyelv, Junior nem akkreditált nyelvvizsgák A2
B1 (alapfok) Origó B1, Origó MONO B1, LforS B1 (szóbeli, írásbeli, komplex) B1
B2 (középfok) Origó B2, Origó MONO B2, LforS B2 (szóbeli, írásbeli, komplex) B2
C1 (felsőfok) Origó C1, Origó MONO C1, LforS C1 (szóbeli, írásbeli, komplex) C1
C2

KOMPLEX ÉRTÉKELÉS

A komplex értékelés lényege az, hogy amennyiben az írásbeli és a szóbeli nyelvvizsgán is eléred a készségenként szükséges 40%-os teljesítési minimumot, akkor a gyengébben sikerült fél vizsgádat kompenzálhatod egy erősebb másik féllel, ha a szóbelin és írásbelin mutatott teljesítményed átlaga eléri a 60%-ot. A fenti tájékoztató nem teljeskörű, az itt nem részletezett további feltételeket kérjük, olvasd el a Vizsgaszabályzatban.

ESÉLYEGYENLŐSÉG

A fogyatékkal élők jelentkezéskor (orvosi szakvéleményt is mellékelve) kérhetik a vizsga könnyítését. Az esélyegyenlőség biztosításának feltételeiről részletesebben Vizsgaszabályzatunkban olvashatsz.