B2 (KÖZÉPFOK)

Ez a vizsga a Közös Európai Referenciakeret (KER) B2 Referenciaszintjéhez illeszkedik: azt méri, hogy vizsgázóként képes vagy-e gondolataidat, érzéseidet, véleményedet világosan, kellő részletességgel és folyamatossággal kifejezni, tudsz-e társadalmi, kulturális és munkakapcsolatokat teremteni és fenntartani idegen nyelvi közegben. Az eredményes középfokú vizsga teremti meg az alapot a felsőfokú (C1) vizsga irányába való továbblépésre.

SZÓBELI VIZSGA

BESZÉDKÉSZSÉG

Sikeres vizsgázóként képes vagy az idegen nyelven szinte folyamatos társalgást folytatni általános és személyes témákról. Tudsz tájékoztatást adni, beszámolni személyes és közérdekű eseményekről. Ki tudod fejezni véleményedet általános témákkal kapcsolatban, és képes vagy érvényesíteni érdekeidet a megfelelő nyelvi eszközök alkalmazásával.

BESZÉDÉRTÉS

A B2 szintű tudással rendelkező vizsgázó meg tudja érteni a standard beszélt nyelvet mind ismerős, mind ismeretlen témákban, amelyek a magán-, a társadalmi, tanulmányi és szakmai életben általában előfordulnak. Standard dialektus esetén meg tudja érteni a tartalmi és nyelvi szempontból összetett beszéd főbb gondolatait mind konkrét, mind elvont témában, beleértve a szakterületével kapcsolatos szakmai megbeszéléseket. Követni tud hosszabb beszédet és összetett érvelést, amennyiben a téma viszonylag ismerős.

A középfokú (B2) szóbeli nyelvvizsga TÉMALISTÁJA ezen a linken érhető el.

ÍRÁSBELI VIZSGA

OLVASÁSKÉSZSÉG

A vizsgán azt bizonyítod, hogy képes vagy nagyfokú önállósággal olvasni egy napjaink problémáival foglalkozó konkrét vagy elvontabb témájú, autentikus, célnyelvi sajtócikket. A különböző szövegeknek és céloknak megfelelően változtatod olvasási stílusodat és az olvasás sebességét Ki tudod szűrni és meg tudod érteni egy cikk lényeges információit, továbbá azoknak egy-egy fontos részletét.

ÍRÁSKÉSZSÉG

Sikeres vizsgázóként képes vagy közlési szándékaidat megvalósítani írásban a célnyelven: általános, hétköznapi témákban részletes tájékoztatást tudsz adni, képes vagy beszámolni eseményekről, képes vagy saját vagy mások véleményét megfelelő módon közvetíteni és a szövegalkotáshoz szükséges nyelvi eszközöket helyesen használni.

Világos, részletes szöveget tudsz írni az érdeklődéseddel kapcsolatos témák széles körében. Fogalmazásban vagy beszámolóban át tudsz adni információkat, vagy ki tudsz fejteni érveket egy adott álláspont mellett vagy ellen.

KÖZVETÍTÉS IDEGEN NYELVRŐL MAGYARRA (Csak a kétnyelvű vizsgán)

A feladat egy autentikus idegen nyelvű szöveg (legtöbbször sajtócikk) magyar nyelvre való lefordításából áll. A szövegek általános témákat érintenek, az általános műveltségi szintet még tudományosnak tetsző téma esetén sem haladják meg.
A feladat megoldása során bizonyíthatod, hogy képes vagy globálisan és fontos részleteiben is megérteni a szöveget, továbbá képes vagy azt tartalmilag pontosan és szöveghűen visszaadni úgy, hogy az a magyar olvasó számára érthető és különösebb erőfeszítés nélkül követhető legyen.

MINTAFELADATOKÉRT KATTINTS IDE!

KOMLPEX ÉRTÉKELÉS

A komplex értékelés lényege az, hogy amennyiben az írásbeli és a szóbeli nyelvvizsgán is eléred a készségenként szükséges 40%-ot, akkor a gyengébben sikerült fél vizsgádat kompenzálhatod egy erősebb másik féllel, ha a szóbelin és írásbelin mutatott teljesítményed átlaga eléri a 60%-ot.