A BESZÉDÉRTÉS VIZSGARÉSZ KÉT FELADATÁRA KÜLÖN-KÜLÖN IS 40%-NYI PONTOT KELL KAPNOM?

Nem, a beszédértés vizsgarész egészén kell elérni legalább 40%-ot, mivel egy készséget mér, és a 40%-os határ az egyes készségekre vonatkozik.