HA LEMONDOM A VIZSGÁT, VISSZAKAPHATOM A VIZSGADÍJAT?

Részben igen.

A visszaigénylési határidő a vizsgaidőszak kezdetét megelőző 8. nap.

Visszafizetési kérelemmel a befizetett vizsgadíjból a lemondással érintett vizsgák (szóbeli, írásbeli vagy komplex) vizsgadíjának 40%-át lehet visszaigényelni, ha a vizsgázó a kérelmet a jelentkezési határidő lejárta után, de a visszaigénylési határidő lejárta előtt benyújtja. 80 %-os visszatérítésre akkor van lehetőség, ha a kérelmét a vizsgázó még az adott vizsgára vonatkozó eredeti jelentkezési határidő lejárta előtt benyújtja.

Az ügyintézés kizárólag a vizsgafiókodból, elektronikus kérelmek formájában indítható.