HA LEMONDOM A VIZSGÁT, VISSZAKAPHATOM A VIZSGADÍJAT? (HALASZTÁS, VISSZAFIZETÉS)

VISSZAFIZETÉS

Visszafizetési kérelem benyújtható minden vizsgatípusra (szóbeli, írásbeli vagy komplex) az adott vizsgaidőszak kezdetét megelőző 8. nap éjfélig (visszaigénylési határidő). Komplex vizsgajelentkezés esetén a visszafizetési kérelem akár részlegesen is benyújtható valamelyik részvizsgára (szóbeli vagy írásbeli) a másik részvizsga megtartása mellett. Részleges visszafizetési kérelem esetében a komplex díjkedvezmény elvész, a megmaradó részvizsgát teljes áron kalkulálva kell a lemondott részvizsga díját számítani.

Visszafizetési kérelemmel a befizetett vizsgadíjból a lemondással érintett vizsgák (szóbeli, írásbeli vagy komplex) vizsgadíjának 50%-át lehet visszaigényelni, ha a vizsgázó a kérelmet a jelentkezési határidő lejárta után, de a visszaigénylési határidő lejárta előtt benyújtja. 100 %-os visszatérítésre akkor van lehetőség, ha a kérelmét a vizsgázó még az adott vizsgára vonatkozó eredeti jelentkezési határidő lejárta előtt benyújtja.

HALASZTÁS

A komplex nyelvvizsga, illetve az önálló szóbeli vagy írásbeli vizsgák halasztására az adott vizsgaidőszak kezdetét megelőző nap éjfélig (halasztási határidő) van lehetőség, halasztási díj ellenében. Halasztási kérelem érvényes jelentkezésre nyújtható be a halasztási határidőig. A benyújtás és a díjbefizetés módjáról a Vizsgaközpont a honlapján naprakész tájékoztatót tesz közzé. A kérelmet csak a halasztási díj befizetését követően bírálja el a Vizsgaközpont.

Mindkét ügyben az ügyintézés kizárólag a vizsgafiókodból, elektronikus kérelem formájában indítható.