MIT TEGYEK, HA NEM ÉRTEK EGYET A VIZSGAEREDMÉNYEMMEL? (FELÜLVIZSGÁLAT)

 A vizsgaeredmény közlésétől számított 15 napon belül felülvizsgálati kérelemmel lehet élni jogszabálysértésre, az eredményszámításban mutatkozó számolási hibára vagy a vizsga eredményével kapcsolatban értékelési hibára történő hivatkozással. A felülvizsgálattal  kapcsolatos részletes tudnivalókat a Vizsgaszabályzat 20. paragrafusa és az onyc.hu honlapon a dokumentumok között elérhető „Kérelmek benyújtásának módja” útmutató tartalmazza.