ORIGÓ NYELVVIZSGA – MÁR NEM CSAK MAGYARORSZÁGON!

Partiumi Keresztény Egyetem (PKE), mint a nyelvtanulás és nyelvtudás iránt elkötelezett intézmény felismerte, hogy a felsőoktatásban elengedhetetlen a nyelvtudás mérése. A Partiumi Nyelvközpont küldetésének tekinti, hogy minél szélesebb körben népszerűsítse és segítse a nyelvtanulás elsajátítását célzó kezdeményezéseket. Tekintettel arra, hogy az Origó Magyarország legnagyobb nyelvtudás-mérési tapasztalattal rendelkező intézménye, az PKE a diploma kimeneti követelményeként, a nyelvtudás igazolására a megállapodás aláírásnak napjától elfogadja az Origó akkreditált nyelvvizsgáit.