PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉS és vizsgáztató képzés az Origóban

„A szóbeli nyelvtudás mérése európai normák szerint – KER szintek és az Origó vizsgarendszer szintjei ”

Az ELTE Origó Nyelvi Centrum 30 órás „A szóbeli nyelvtudás mérése európai normák szerint – KER szintek és az Origó vizsgarendszer szintjei ” című akkreditált pedagógus-továbbképzést indít angol és német nyelvekből.

A pedagógus-továbbképzés időpontja: 2023. október 27. – november 27. A képzést (I-II-III. modul) eredményesen elvégzők 30 órás pedagógus-továbbképzési tanúsítványt kapnak.

Az I. modult (összesen 18 óra) 2023. október 27-28-án tartjuk, ez személyes jelenlétet igényel.

A képzés helyszíne: 1082 Budapest, Baross utca 62.

A II. és III. modult (összesen 12 óra) 2023. október 29. és november 27. között tartjuk, ezek online modulok, személyes jelenlétet nem igényelnek.

A képzés díja: 35.000,- Ft, ami tartalmazza a képzés elvégzéséhez szükséges segédanyagok költségét is.

(Kérjük, intézményi befizetés esetén vagy ha más nevére szóló számlát igényelnek, akkor e-mailben (jelentkezes@onyc.hu) pontosan adják meg a nevet és a számlázási adatokat, mert utólagos módosításra nincs lehetőség

Jelentkezési határidő: 2023.10.19. (Befizetési határidő: 2023.10.19.)

Jelentkezés az alábbi linken keresztül lehetséges:

http://vizsgaztato.onyc.hu/

(Kérjük, hogy a személyi igazolványában szereplő néven jelentkezzen!) A regisztrációt követően a jelentkezes@onyc.hu címre kérünk egy e-mailt küldeni arról, hogy a jelentkezés megtörtént és milyen névre, címre (pontosan adják meg a nevet és a számlázási adatokat, mert utólagos módosításra nincs lehetőség) kérik a számlát!

A részvétel feltétele az adott nyelvre vonatkozó nyelvtanári diploma.

Az akkreditált pedagógus-továbbképzés sikeres teljesítése nem jogosítja fel a résztvevőket arra, hogy az Origó vizsgarendszerben vizsgáztatói feladatokat lássanak el.

Az akkreditált pedagógus-továbbképzés teljesítése után – annak keretein kívül -azok, akik meghívást kapnak a IV. kiegészítő modul elvégzésére és megfelelnek az előírt nyelvi szintfelmérés követelményeinek, valamint rendelkeznek legalább 3 éves tanítási gyakorlattal,  megszerezhetik az origó VIZSGÁZTATÓI TANÚSÍTVÁNYT is. A későbbiekben így államilag akkreditált vizsgáztatóként vehetnek részt – felkérés esetén – vizsgáztatással kapcsolatos feladatok elvégzésében.

A vizsgáztatói akkreditáció megszerzéséhez szükséges IV. képzési modul teljesítésére 2023. november 2-től kerülhet sor.

A képzésben résztvevők száma korlátozott: angol nyelvből maximum 44 fő, német nyelvből maximum 22 fő. A minimális létszám 6 fő nyelvenként.