Rövid bemutatkozásunk, történetünk

Az ELTE Idegennyelvi Továbbképző Központ Kft. 2012. április 12-én kezdte meg működését a több mint negyvenéves múltra visszatekintő ELTE Idegennyelvi Továbbképző Központ tevékenységi jogutódjaként. A korábban önálló egyetemi intézetként működő szervezet a tevékenységeit új vállalkozási piaci alapra helyezve tovább folytatta. 2016 januárja óta a cég ELTE Origó Nyelvi Centrum Kft. néven változatlan tevékenységi körrel működik tovább.

Az ELTE Origó Nyelvi Centrum Kft. nyelvvizsgáztatással és idegennyelv-oktatással foglalkozik. Akkreditált vizsgarendszerének vizsgahely-hálózatában több mint 60 helyen szerezhető nyelvvizsga-bizonyítvány. Egyedülálló módon mind a 12 hónapban, több mint 30 nyelven kínálunk vizsgalehetőséget. Az Origó vizsgarendszer megbízhatóságának, a vizsgaalkalmak gyakoriságának köszönhetően a cég 2015-ben visszaszerezte piacvezető szerepét.

2010 szeptemberétől folyamatosan biztosítunk általános nyelvoktatást az ELTE diákjai számára.

Hitvallásunk, filozófiánk

A sokszínű, soknyelvű oktatási háttérrel intézményünk az interkulturális kommunikáció kiterjesztésének gyakorlatával katalizálhatja hazánkban az eltérő csoportok közötti ellentétek megszűnését, programjaival a szabadidő tartalmas eltöltésére hívja föl a figyelmet, miközben az élethosszig tartó tanulás könnyedebb lehetőségét biztosítja színes nyelvi programjaival.

Szeretnénk elérni, hogy az intézmény ne csak vizsgaközpont legyen, hanem olyan köztérré is váljon, amely nem feltétlenül csak az oktatási piacon állja meg a helyét, de a kulturális és szabadidős piacon is érvényesülni tud.

Küldetésünknek tekintjük, hogy gazdasági társaságként nyereségesen működve a hiteles nyelvtudásmérés értékeinek megőrzése mellett fenntartsuk meghatározó piaci jelenlétünket, a nyelvi kompetenciák egyetemleges fejlesztésével támogassuk az ELTE nemzetközivé válási törekvéseit.

Stratégiai célkitűzésünk, hogy vizsgaközpontként megőrizzük piacvezető pozíciónkat, fejlesszük a hiteles nyelvtudásmérést, mérési központot alakítsunk ki egyéb (humán) területekre is. Oktatási központként innovatív képzési módszerek és újszerű formulák alkalmazásával, az egyetemi idegennyelvi képzés biztosításával törekszünk a nyelvtanításból származó bevételi arányunk növelésére.

Hosszú távú céljaink között szerepel köztér biztosítása élmény alapú nyelvtanuláshoz, sajátos nevelési igényűek és fogyatékkal élők nyelvi képzésének támogatása befogadó közösségben.