C1 (FELSŐFOK)

Ez a vizsga a Közös Európai Referenciakeret (KER) specifikációján alapul, és azt méri, hogy a vizsgázó képes-e a nyelvet rugalmasan és hatékonyan használni társalgási, tanulmányi és szakmai célokra. Vizsgázóként árnyalt szókinccsel, gazdag nyelvi eszköztárral kell rendelkezned, és otthonosan kell mozognod különböző nyelvi regiszterekben.

SZÓBELI VIZSGA

BESZÉDKÉSZSÉG

Sikeres vizsgázóként képes vagy folyamatosan, rugalmasan társalgást folytatni idegen nyelven általános, személyes és közérdekű témákról. Tudsz részletes, világos tájékoztatást adni, beszámolni személyes és közérdekű eseményekről. Véleményedet árnyaltan fejezed ki, érdekeidet nyelvileg összetett módon érvényesíted. Képes vagy közérdekű témákkal kapcsolatban állást foglalni és érvelni, rendelkezel az ehhez szükséges alapvető társadalmi és kulturális háttérismeretekkel a célnyelvi ország vonatkozásában is.

BESZÉDÉRTÉS

Ebben a vizsgarészben azt bizonyítod, hogy képes vagy részletekbe menően megérteni az audiovizuális médiában elhangzó informatív hanganyagokat, riportokat, jegyzeteket, interjúkat. Világosan érted a szövegek tényszerű információtartalmát és a közlési szándékot is.
Követni tudod a hosszabb beszédet még akkor is, ha az nem világosan szerkesztett, és ha az összefüggésekre csak utalnak.

A felsőfokú (C1) szóbeli nyelvvizsga TÉMALISTÁJA ezen a linken érhető el.

ÍRÁSBELI VIZSGA

OLVASÁSKÉSZSÉG

Ebben a feladatban azt bizonyítod, hogy képes vagy önállóan olvasni a célnyelvi sajtót, részletekbe menően megértesz egy napjaink problémáival foglalkozó konkrét vagy elvont témájú összetett idegen szöveget. Ki tudod szűrni és meg tudod érteni a különböző véleményeket és közlési szándékokat, még a sugallt tartalmakat is. Könnyedén el tudsz olvasni szinte bármilyen típusú, akár elvont, akár szerkezetileg vagy nyelvileg összetett írott szöveget.


ÍRÁSKÉSZSÉG

Sikeres vizsgázóként képes vagy maradéktalanul megvalósítani közlési szándékaidat írásban, a megadott kommunikációs helyzetnek és a választott műfaj szabályainak megfelelően, azokhoz illő stílusban. Képes vagy hétköznapi és közéleti témákban lényegre törő tájékoztatást adni, kellő részletességgel beszámolni eseményekről. Képes vagy saját vagy mások véleményét pontosan közvetíteni és a szövegalkotáshoz szükséges nyelvi eszközöket helyesen tudod használni.

Meg tudsz fogalmazni olyan összetett leveleket, beszámolókat és cikkeket, amelyek az adott témát olyan hatékony logikai szerkezettel mutatják be, amely segíti az olvasót a fontos pontok felismerésében és megjegyzésében.

KÖZVETÍTÉS MAGYARRÓL IDEGEN NYELVRE (Csak a kétnyelvű vizsgán)

Ebben a feladatban bizonyíthatod, hogy a főbb információk sérülése nélkül vagy képes közvetíteni idegen nyelven egy magyar nyelvű összetett sajtócikk tartalmát és gondolatmenetét úgy, hogy világos, jól szerkesztett, koherens célnyelvi szöveget alkotsz. Képes vagy kiemelni a lényeges pontokat, és világosan tudod közvetíteni a nézeteket alátámasztó érveket, megőrizve a szöveg nyelvi igényességét.

KÖZVETÍTÉS IDEGEN NYELVRŐL MAGYARRA (Csak a kétnyelvű vizsgán) A feladat megoldásával bizonyítod, hogy minden részletében képes vagy megérteni egy sajtószöveget, továbbá képes vagy azt tartalmilag pontosan és szöveghűen visszaadni úgy, hogy az a magyar olvasó számára teljesen érthető és könnyen olvasható legyen.
A szövegek értelmezését esetenként megkönnyíti, ha rendelkezel a célnyelv felsőfokú használatához szükséges interkulturális ismeretekkel.

MINTAFELADATOKÉRT KATTINTS IDE!

KOMLPEX ÉRTÉKELÉS

A komplex értékelés lényege az, hogy amennyiben az írásbeli és a szóbeli nyelvvizsgán is eléred a készségenként szükséges 40%-ot, akkor a gyengébben sikerült fél vizsgádat kompenzálhatod egy erősebb másik féllel, ha a szóbelin és írásbelin mutatott teljesítményed átlaga eléri a 60%-ot.